úterý 2. července 2013

Global Politics: Teoretické perspektivy indicko-pákistánského jaderného soupeření

Nový článok časopisu Global Politics sa venuje jadrovej problematike v regióne južnej Ázie. Článok  "Teoretické perspektivy indicko-pákistánského jaderného soupeření" mapuje teoretické perspektívy pohľadu na vzťah dvoch de facto jadrových mocností Indie a Pakistanu a snaží sa prezentovať možný budúci vývoj podľa jednotlivých diskutovaných prístupov.

Celý text je dostupný na stránkach Global Politics.