úterý 18. července 2017

Zemřel čínský disident Liou Siao-po

V čínském vězení zemřel na rakovinu jater disident Liou Siao-po, který v roce 2010 obdržel Nobelovu cenu míru. Vězněn byl již od roku 2009. Bylo mu 61 let.

Liou Siao-po (Liu Xiaobo) vystudoval literaturu a působil na univerzitě v Pekingu. V 80. letech navštívil řadu zahraničních univerzit včetně University of Oslo a Columbia University a po návratu do Číny se v roce 1989 zapojil do studentských protestů na náměstí Nebeskésho klidu v Pekingu. Později byl zatčen a strávil několik let ve vězení. Působil jako předseda čínského PEN klubu a v roce 2008 se podílel na vzniku Charty 08 připomínající šedesáté výročí Všeobecné deklarace lidských práv a požadující demokratizaci a politické reformy v Číně. 

Liou Siao-po byl na Nobelovu cenu míru nominován řadou osobností včetně bývalého českého prezidenta Havla, který na jeho uvěznění vícekrát veřejně reagoval a psal články do světového tisku. Dne 10. prosince 2010 mu byla udělena Nobelova cena míru, nicméně ceremonie se konala bez přítomnosti samotného laureáta kvůli jedenáctiletému trestu odnětí svobody v severočínské věznici. Hlavní představitel Nobelova výboru Thorbjørn Jagland byl proto nucen nechat cenu symbolicky ležet na prázdné židli, nikdo si ji nakonec nepřevzal. Čínský režim se postaral i o to, aby cenu nemohl převzít nikdo z blízkých, údajně preventivně uvěznil desítky aktivistů a diplomaticky tlačil na řadu států, aby se ceremonie nezúčastnily.

Podobně jako v roce 2010 vyvolala smrt Liou Siao-po překotnou aktivitu čínských cenzorů, aby tato událost nespustila nějaké protirežimní nepokoje. Podle analýzy institutu The Citizen Lab z University of Toronto bylo dokonce poprvé použito filtrování fotek v osobních zprávách mezi uživateli čínských sociálních sítí. Obvyklou otázkou mezi přáteli na čínském chatu tak bylo „Viděls, co jsem teď poslal?“ a odpovědí bylo často „Nic nepřišlo“. Jak to nicméně bývá obvyklé v případě cenzury, lidé si najdou svoji cestu a Číňané tak sdíleli například úryvky z básní zemřelého disidenta.

Nelze však asi očekávat, že by smrt Liou Siao-po vyvolala nějaké silnější reakce vůči Číně. Bílý dům vydal velmi stručné prohlášení, ale americká administrativa Čínu velmi potřebuje v aktuálním tlaku na Severní Koreu. Evropská unie reagovala požadavkem, aby Čína propustila ostatní vězně svědomí. Český premiér také kondoloval.

Text se objeví v Bulletinu CLPD.