úterý 29. prosince 2015

Česká politologie v mezinárodním srovnání

V návaznosti na předchozí posty ještě k výsledkům české politologie dle jednoho výzkumu.

Z výsledků je zřejmě, že počet českých politologických publikací dosahuje stanoveného mezinárodního průměru. Například oproti Slovensku, Maďarsku, Polsku a Slovinsku je Čechy v časopisech zařazených do databáze WoS publikováno MNOHEM více politologických článků. 

Co se týče kvality časopisů, ve kterých se publikuje, tak se u českých publikací jedná ve velké většině o časopisy z poslední (kvalitativně) čtvrtiny v rámci "political science" v databázi WoS. To ale samozřejmě neznamená, že se jedná o špatné časopisy. Jenom to, že u ostatních zemí je poměr mezi publikacemi v kvalitnějších a méně kvalitních časopisech více vyrovnaná.


pondělí 28. prosince 2015

České IR v mezinárodním srovnání

Jak jsem psal zde, think-tank IDEA při CERGE-EI a AV ČR zveřejnil výsledky výzkumu ohledně výkonu české vědy v mezinárodním srovnání. Analýza posuzuje publikační výkon českých vědců v období let 2010 až 2014, a to pomocí kvantitativního hlediska (počet článků) a kvalitativního hlediska (kvalita časopisů, kde se články objeví). Česká věda je porovnávána s jedenácti vybranými zeměmi, a také vůči průměru jejich publikačních výsledků. Tento průměr jedenácti zemí tak stanovuje jakýsi mezinárodní standard, se kterým je ČR srovnávána. Srovnání probíhá v rámci poměrně úzce definovaných disciplín, a to jak v přírodních vědách, tak i ve společenských vědách, tedy včetně mezinárodních vztahů a politologie.

neděle 27. prosince 2015

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - International Relations

Seznam časopisů použitých pro srovnání publikačního výkonu českých IR vědců v rámci studie CERGE-EI IDEA. Jedná se o databázi Thomson Reuters Web of Science (WoS; dříve ISI Web of Knowledge), kategorie "social sciences" - "international relations". Někdo k seznamu nějaký komentář? Je to nějak zaměřený? Chybí tam něco?

SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - Political Science

Seznam časopisů použitých pro srovnání publikačního výkonu českých politologů v rámci studie CERGE-EI IDEA. Jedná se o databázi Thomson Reuters Web of Science (WoS; dříve ISI Web of Knowledge) - kategorie "social sciences" - "political science". Někdo k seznamu nějaký komentář? Je to nějak zaměřený? Chybí tam něco?

úterý 22. prosince 2015

Fisher v. University of Texas - pozitivní diskriminace

V prosinci proběhlo ústní jednání před Nejvyšším soudem USA ve věci pozitivní rasové diskriminace u příjmaček na University of Texas. O případu jsem na JP psal zde. Co se na First Street stalo? Zástupci univerzity trochu posunuli svou argumentaci, Scalia vyvolal drobný skandál, soudkyně Ginsburg do věci rýpala hlouběji, soudkyně Kagan se opět neobjevila a není jasné, jak moc soud do afirmativní akce zasáhne.

Na JP.

Bert Rein for petitioner (Art Lien); SCOTUSBlog

pondělí 14. prosince 2015

Česká právní věda v mezinárodním srovnání

Think-tank IDEA při CERGE-EI a AV ČR zveřejnil výsledky výzkumu ohledně výkonu české vědy v mezinárodním srovnání. Zde jsou výsledky v novinovém článku. Analýza posuzuje publikační výkon českých vědců v období let 2010 až 2014, a to pomocí kvantitativního hlediska (počet článků) a kvalitativního hlediska (kvalita časopisů, kde se články objeví). Česká věda je porovnávána s jedenácti vybranými zeměmi, a také vůči průměru jejich publikačních výsledků. Tento průměr jedenácti zemí tak stanovuje jakýsi mezinárodní standard, se kterým je ČR srovnávána. Srovnání probíhá v rámci poměrně úzce definovaných disciplín, a to jak v přírodních vědách, tak i ve společenských vědách.

Obecně z výsledků vyplývá, že česká věda dosahuje určeného průměru nebo jej překonává pouze v některých disciplínách přírodních věd a inženýrství/technologie. Společenské vědy jsou hluboko pod průměrem, a to včetně práva.

Víc na JP.

neděle 13. prosince 2015

Soudní novinky 15-50 (Granát na ústavním soudu)


Tu novější, tu starší zprávy od soudů a o soudech:
Foto: Mostar (BiH).

sobota 12. prosince 2015

Seznam v Česku a na Slovensku vydávaných časopisů zahrnutých v databázi WoS

České sociálněvědní časopisy zahrnuté v databázi Web of Science, kterou pro srovnání publikačního výkonu české vědy využila studie CERGE-EI IDEA.


SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX - LAW

Seznam časopisů použitých pro srovnání publikačního výkonu českých právníků v rámci studie CERGE-EI IDEA.

úterý 8. prosince 2015

David Ignatius: Sunnistan

It’s 1944 in the Arab world: Defeating the jihadists demands the creation of a healthy Sunni body politic.

What would a revived Sunni heartland in Iraq and Syria look like? Well, you can get a pretty good idea by examining Iraqi Kurdistan. It flowered under a U.S. no-fly zone known as “ Operation Provide Comfort” that started in 1991. Under this protective cover, investment, security and political stability came together in a virtuous cycle.

When we think about the future of Iraq and Syria, we should have in mind vibrant Sunni provinces that, like Kurdistan, are part of a loose federal state. In building a strategy for defeating the Islamic State, creating this “Sunnistan” will be the long pole in the tent.

WashPost

neděle 6. prosince 2015

Soudní novinky 15-48/49 (Posner v. Scalia)

Drobné zpoždění:
 • High Court Denounces Northern Ireland’s Abortion Law ("Abortion legislation in Northern Ireland is “incompatible with human rights,” the Belfast High Court said in a long-awaited judgment on Monday that will put intense pressure on lawmakers to allow terminations in cases of fatal fetal abnormality, rape and incest.")
 • "Carol P. Sachs of California, who lost her legs after a train accident in Innsbruck, sought to sue the railroad in federal court because she bought her ticket in the United States." Nebo taky: US Supreme Court Further Limits Access to US Courts for Conduct Occurring Abroad ("The Supreme Court determined that the railway is entitled to sovereign immunity from suit. It found that Ms. Sachs' suit is based upon the tragic accident which occurred in Austria, not on the purchase of the Eurail pass in California.  Thus, the relevant conduct did not occur within the United States as required by the statute.")
 • Moscow City Court's judgment on Burkov v. Google on the case of protection of privacy of email correspondance ("A. L. Burkov submitted a complaint in court against Google LLC requesting that the Defendant be enjoined from reading his personal correspondence and be assessed compensation for moral damage in the amount of 50 000 Rubles.")
 • !! Tak pozor!! RICHARD A. POSNER and ERIC J. SEGALL (!!): Justice Scalia’s Majoritarian Theocracy ("THE Supreme Court has decided four major cases furthering gay rights. Justice Antonin Scalia has written a bitter dissent from each.") Rozhodně stojí za přečtení!
 • Criminal justice in Japan: Forced to confess ("Yet the state’s benign paternalism has a dark side. The chief reason the system looks good is that Japan is a remarkably safe society. And where once police worked closely with local communities to solve crimes, now they struggle to catch criminals. The system relies on confessions, which form the basis of nine-tenths of criminal prosecutions. Many confessions are extracted under duress.")
 • "The Supreme Court of Bermuda issued a landmark decision on November 27, 2015 finding that persons in same-sex relationships with Bermudians should have the same rights as opposite-sex spouses of Bermudians to live in Bermuda and to seek employment there."

čtvrtek 3. prosince 2015

Skandál

Zkandál zde. Prohlášení zde.

středa 2. prosince 2015

Kissinger the Idealist

Historian Niall Ferguson talked about his book Kissinger: 1923-1968: The Idealist, in which he looks at the early life of Henry Kissinger. Mr. Ferguson was interviewed by Carla Anne Robbins.

Viz hodinový rozhovor na BookTV.

Kousek je na YouTube.

Mladá česká věda

GAČR nedávno zveřejnil výsledky hodnocení grantových žádostí. Kromě standardních a mezinárodních grantů se udělují i juniorské granty. V kategorii "společenské a humanitní vědy" to byly tyto:

 1. Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky
  Mgr. RNDR. Alice Koubová, PhD, PhD
  Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 2. Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska
  Mgr. Kateřina Čapková, PhD.
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 3. Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního modelu
  Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
 4. Příčiny a důsledky nesprávného vykazování ve výběrových šetřeních: Evidence...
  Nikolas Mittag, PhD
  Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
 5. Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexu...
  Kateřina Lišková, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
 6. Svalově-kosterní model horních končetin při lidském pohybu: Výzkum biologic...
  Mgr. Roman Farana, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
 7. Kořeny Merleau-Pontyho převrácení objektivistického paradigmatu v přednášká...
  Mgr. Jan Halák, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
 8. In search of lost time: Temporal pressure and its epistemic implications in...
  Filip Vostal, PhD
  Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 9. Efekt pozornostně zaměřené instrukce a zraku na nezáměrnou nevidomost
  Miriam Palomo, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Nějak nevím, jak ze seznamu dostat celý názvy projektů... Neví někdo? A kde jsou nějaký tradičnější politologický a mezinárodní témata?