pondělí 20. května 2013

Michal Vít: Zápisky z cest - právnické a politologické CEE Forum na Baltu aneb metodologie kam se podíváš


Na počátku května jsem se zúčastnil již popáté konaného CEE Forum for Young Legal, Political and Social Theorists, které se letos konalo v severoněmeckém Greifswaldu. Rozhodujícím kritériem je odborný zájem střední Evropu. Fóra se účastnilo přibližně 60 účastníků, kteří zároveň vystupovali v rámci jednotlivých panelů. Ačkoli se celá akce zaměřovala spíše na právníky, přesah do jiných blízkých disciplín byl více než vítaný. Celé dvoudenní fórum probíhalo ve třech paralelně probíhajících částech, proto vždy byl dostatek prostoru pro diskuzi vedenou ve velmi věcném duchu. 
V průběhu akce bylo možné vysledovat klasicky opakující se problémy: místy až pedantský důraz na metodologii, což mi nebylo příliš jisté proč, neboť těžko lze v normativní disciplíně věnovat polovinu času představení metodologie; a „armáda“ doktorandů poněkud emocionálně se vrhajících se na hodnocení současnou polskou právní vědu. Na to poznamenal jeden z panelistů, že není vhodné si vytvořit vlastního fantoma a pak nevědět, jak jej porazit v narážce na přílišnou uzavřenost polského akademického právnického prostředí.
Společně s Honzou Husákem jsme představovali model zkoumání politických stran v transnacionální perspektivě, na kterém jsme pak celkem věcně diskutovali. K našemu štěstí se panelu zúčastnili studenti nebo absolventi politologie z celé Evropy, tudíž jsme mohli jejich odstup následně reflektovat v dolaďování modelu. 
Na akci zazněla celé řada zajímavých příspěvků (nebo i trochu bizarních), např. role makedonského parlamentu v současném procesu evropské integrace, kdy se následná diskuze věnovala přemítání nad slabinami prací Simona Hixe v oblasti politizace Evropského parlamentu. 
Je rozhodně přínosné, že fórum nabízí setkání a konfrontaci akademického přístupu/náhledu na CEE region. Osobně nejsem zastánce slepé absolutní metodologické čistoty, nicméně některé případy neznalosti/nedbalosti byly do očí bijící. Účast rozhodně doporučuji už z toho hlediska, že fóra se většinou účastní ti, kteří chtějí diskutovat nad svými tématy a ne si pouze splnit akademickou povinnost. A právní dominance není rozhodně na škodu. Jistě by stálo rozšířit řady českých účastníků, neboť jsme byli zcela osamoceni, což je velká škoda.
Foto: http://www.cee-forum.org/, Michal Vít je zcela vpravo.

Michal Vít je interní doktorand na KMVES FSS MU, t.č. na studijním pobytu v Německu.

Žádné komentáře: