pondělí 21. července 2008

Život s DeklaracíZúčastnil jsem se jakožto zástupce členské univerzity konsorcia EIUC (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization) konference k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, věnované zejména roli EU v Radě OSN pro lidská práva a novým lidskoprávním výzvám. Dopolední blok (a pro mě zajímavější - věnující se vztahu EU a OSN) jsem bohužel vinou hlučné klimatizace v mé blízkosti moc pečlivě sledovat nemohl (EIUC sídlí ve starém klášteře na benátském Lidu), ale odpolední panely jsem po výměně místa vyslechl se vším zájmem. Pokud mohu z oněch několika proslovů vyvodit dílčí závěry - vícekrát se objevila výzva na důraz na nedělitelnost lidských práv - tedy na kladení stejného důrazu na občanská a politická práva i na sociální, ekonomická a kulturní práva, což se mi úplně nezamlouvá. Akademikové z lidskoprávní oblasti navíc viditelně a slyšitelně tvoří jakési společenství svého druhu - sdílející stejné (či podobné) názory a přístupy. A já se přiznám, že "human-rights-based approach" jsem po dlouhém přemýšlení zavrhl. Čímž vůbec neříkám, že jsem zavrhl přesvědčení o prospěšnosti důsledné ochrany lidských práv - ba naopak! - jen si nejsem jist předpoklady přirozenosti lidských práv, absolutní přednosti a už vůbec ne nedělitelnosti práv. Blízký je mi přístup Norberta Bobbia v knize Age of Rights a podnětný mi v přišel (až na lehčí úlety v poslední kapitole) Zygmunt Bauman v knize Svoboda. Čímž chci asi říci - všeho moc škodí. Navíc, když jsem si cestou zpět v letadle přečetl v sobotní MF Dnes (v příloze Kavárna, pamatuji-li si dobře) kritický příspěvek sinoložky doc. Olgy Lomové z FF UK k olympijským hrám v Číně, jenž se vyznačoval až naivně idealistickým jednostranným přístupem bez opory v mezinárodní realitě. Ale stále to bylo o lepší, než trpká zkušenost z cesty do Benátek - pan Jakl ve čtvrteční MF Dnes (?) opět publikoval klasický "hradní" arogantně přehlíživý text s významně převažující ideologickou stránkou nad racionálně argumentační. Jen se divím, proč některým osobám noviny články stále otiskují...


V Benátkách jsem ještě absolvoval setkání autorů chystané publikace k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, která zatím vypadá dost zajímavě.


Celkově samozřejmě spokojenost, vždy se do Benátek těším, sedět u stolu a povídat si s Manfredem Nowakem (Speciální zpravodaj OSN pro mučení), Billem Schabasem (pozdravuje tě, Lubko! :) ) či Abdulem Koromou (soudce Mezinárodního soudního dvora) se nepoštěstí každý den. A i když člověk s něčím nesouhlasí, aspoň se dozví něco nového.

Žádné komentáře: