středa 2. července 2008

Plagiátorství v novinách?

Tak jsem si dnes v rámci každodenního rutinního pročítání Hospodářských novin při projíždění článku na s. 5 V Collobrieres počítají ve francích a ne v eurech vybavil příspěvek od Stevena Erlangera (A French Village Revives the Franc, and Hopes It Will Return the Favor), který jsem četl cca předevčírem v New York Times (objevil se ale i v partnerském International Herald Tribune a rozhovor s hlavní postavou ještě předtím v německém Zeitu). Jména a události se podezřele shodovaly. Pod českým příspěvkem je "podepsán" akronym (ač), hádám tedy Adam Černý, jehož příspěvky obvykle čítám rád. Nyní si tedy autor práci trochu ulehčil, přeložil, zkrátil a lehce autorsky vstoupil do původního článku. Takové počínání by mi nevadilo u krátké zprávy, ale když se takto vytěží jeden článek do textu na cca pětinu stránky, tak mi to již přijde ošemetné. Odkaz na původní zdroj by měl být podle mě větší než pouhá jedna zmínka "vysvětlovala reportérovi amerického listu New York Times". Na akademické půdě by takový postup v seminární práci znamenal neukončení předmětu a patrně rozjetí disciplinárního řízení se sankcí napomenutí. Otázkou do diskuze je, zda bychom měli podobný přístup u novin tolerovat. Jak jsem již naznačil - klidně, ale přiznání k reprodukci cizího úsilí by mělo být mnohem znatelnější.

4 komentáře:

Anonymní řekl(a)...

Autorské právo je v ČR stále ještě disciplínou, kde toho máme spoustu co dohánět. Je sice skvělé, že studenti jsou za plagiátorství hnáni k odpovědnosti (zcela oprávněně), na druhou stranu nechápu, proč za stejné chování jejich vyučující (pomineme-li význam učebnice/odborného článku vs. seminární práce) nejsou ve většině případů adekvátně potrestáni.

O to více je zajímavý fakt, že MU se svou aplikací "jako vejce vejci" dokáže uhlídat studenty, ale vyučující ne (tím však nechci říci, že by se to na jiných univerzitách v ČR nedělo).

A propos tolerovat vykrádání něčího díla by se nemělo tolerovat nikde, ať je to seminární práce, vědecká publikace či článek v novinách.

Hubert Smekal řekl(a)...

Nezkusíte být se svým závažným obviněním konkrétnější? Tipnul bych, že míříte na PrF, na FSS jsem žádné podezření zatím nezaznamenal. Na každé seriózní katedře/fakultě je plagiarizující vyučující nejen akademicky znemožněn. Myslím, že hlavní páku má vedoucí katedry, který může dát provinění "kvaziautorovi" pěkně finančně pocítit. Nepodceňoval bych ani roli zhoršené kvality sociálních vazeb s ostatními členy katedry. A pořádek by si měl umět sjednat i děkan, když už nemá přistižený plagiátor stud, ani soudnost.

Anonymní řekl(a)...

Mé "obvinění" není nijak inovativní, viz. známé kauzy diskutované zde, na JP a jinde.

S FSS mám - co se týče plagiarismu - velmi dobré zkušenosti.

Z pohledu studenta se mi "akademické znemožnění" + "zhoršení sociálních vazeb" nejeví srovnatelné s možností vyloučení studenta viz např. disciplinární řád FSS (tuším čl. 2).

Toto je však velice široké téma, na dlouhé debaty.

Matušinová

Hubert Smekal řekl(a)...

1) Plagiátorství učitele je zcela výjimečný exces. Tím ale neříkám, že by třeba neměl existovat řád či kodex i pro vyučující!
2) Vyloučení studenta je sankce za plagiátorství skutečně nejhrubšího zrna, a to v případě např. bakalářské či diplomové práce.
Díky za Vaši identifikaci :)