čtvrtek 17. července 2008

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na dotyk


Je principiálne prínosné, keď majú študenti možnosť dotknúť sa praxe v obore svojho štúdia. Takúto možnosť poskytla aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Po vzore iných medzinárodných organizácií (OSN, EU apod.) sa z iniciatívy holandskej veľvyslankyne rozhodla usporiadať prvý ročník vlastného modelu. Nás teší, že za ČR mali tú česť akcie sa zúčastniť traja naši študenti. Nedá mi, aby som sa nepodelil o pár čerstvých dojmov.

Model OSCE prebehol v dňoch 4. až 8. júla v sídle organizácie vo Viedni. Zmyslom bolo na hypotetických scenároch v troch dimenziách demonštrovať reálne jednania a riešenie krízových situácií, ktorým sa OBSE venuje. V rámci sprievodných akcií sa uskutočnili stretnutia s veľvyslancami, expertmi OBSE, odborné semináre a workshopy. Svojich študentských zástupcov mohol vyslať každý členský štát a túto možnosť využilo približne 30 z nich. Aby sa predišlo napätiu, spôsobenému horlivou obhajobou vlastných záujmov, bolo rozumne rozhodnuté, že študenti budú reprezentovať náhodne vylosovanú krajinu.

Českým študentom pripadla úloha reprezentovať Lichtenštajnsko, čo bola celkom paradoxná situácia. Lichtenštajnsko totiž na pôde OBSE pravidelne vznáša námietky voči znárodneniu majetku svojich občanov po druhej svetovej vojne a dokonca odmieta ČR diplomaticky uznať :) Zároveň sa jedná o krajinu, ktorá vzhľadom k svojmu postaveniu v medzinárodnom systéme, neprejavuje nejaké zásadnejšie ambície v rozhodovacom procese obdobných organizácií.

Napriek tomu musím výrazne oceniť snahu študentov kvalitne sa pripraviť. Využili nielen materiály, ktoré boli distribuované organizátormi, ale aj Archív OBSE v Prahe a s niektorými otázkami sa neváhali obrátiť priamo na diplomatické zastúpenie Lichtenštajnska vo Viedni (tento záujem bol náležite ocenený pozvaním na veľmi príjemnú neformálnu večeru).
Celkovo hodnotím celú akciu veľmi pozitívne. Je treba uznať, že organizátorom sa podarilo nasimulovať veľmi reálne podmienky - a to vrátane niektorých vskutku nudných aspektov :) Bolo skvelé pár dní sa pohybovať vo viedenskej diplomatickej komunite, sledovať dianie na pôde OBSE (sedieť a jednať v Hofburgu malo špeciálnu atmosféru), stretávať zaujímavých ľudí, diskutovať aktuálne problémy medzinárodných vzťahov (napr. ako Rusko nenápadne podkopáva aktivity OBSE v oblasti ľudských práv a celkovo limituje jej akcieschopnosť apod.).
Takže záverom, vďaka organizátorom za perfektne pripravený pilotný ročník, vďaka českej misií za sprostredkovanie účasti a pomoc pri príprave. Verím, že to bol perfektný základ, na ktorom sa bude dať vybudovať zaujímavá a pre študentov prínosná tradícia. No a ak sa v budúcnosti bude konať niečo ako „národné“ kolo modelu, IIPS, resp. MU pri tom určite nebudú chýbať. ;)

Podrobnejšie k priebehu akcie viď napr. web IIPS.

Žádné komentáře: