úterý 15. prosince 2009

Nový bulletin Cetra pro lidská práva a demokratizaci

V prosinci 2009 vyšel první bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU, který bude pravidelně přinášet aktuality a komentáře z oblasti studia lidských práv.
Bulletin je rozdělen do několika konkrétních okruhů, které reflektují odborné zaměření činosti Centra - 1) Mezinárodní trestní soudnictví, 2) Evropský systém ochrany lidských práv, 3) Zahraniční politika a lidská práva, a 4) Česká republika a lidská práva. Obsahem prvního bulletinu je například rozhovor s Evou Hubálkovou, vedoucí české kanceláře u ESLP, text o protiprávních sterilizacích, článek o zákazu křížů v italských státních školách, text o Rusku a Radě Evropy nebo komentář k tzv. české výjimce z Listiny základních práv EU. Bulletin najdete na stránkách Centra.

Žádné komentáře: