čtvrtek 12. února 2015

Nejlepší politické kampaně ČR

Podle prvního ročníku cen pro politické marketéry Zlatý lístek vyhrála plzeňská ODS. Kampaň asi ODS také zajistila nečekaný úspěch ve volbách. Byl teda hlavním kritériem pro porotu zřejmý úspěch kampaně? Jde to nějak hodnotit s ohledem na další vlivy?

Kritéria dle webu ZL:
Kritéria hodnocení nejsou arbitrárně stanovena. Porota se při svém hodnocení rozhoduje pouze na základě přihlašovatelem dodaných materiálů. Bere však také zřetel na jejich důvěryhodnost. Porota hodnotí přihlášené kampaně a jejich části co nejkomplexněji.
A čím zaujala ODS v Plzni? Asi i plakátem připomínající stylem i barvou propagační styl amerických seriálů. Politický marketing je taky marketing.


2 komentáře:

Hubert Smekal řekl(a)...

"Kritéria hodnocení nejsou arbitrárně stanovena." - nestačí říct nejsou pevně stanovena, lépe zní nejsou arbitrárně stanovena, i když to nemusí dávat extra smysl...

Pavel Šíma řekl(a)...

Váženáý pane Smékale, děkujeme za uporzonění na chybku. Samozřejmě to nedává smysl a divím se, že to uniklo autorovi i korektorce. Opravíme to na „pevně stanovena“.