úterý 10. července 2012

Kolosální selhání predikčních schopností našich čtenářů

Poslední anketní otázka zněla jasně - Kdo se stane českým soudcem u Evropského soudu pro lidská práva? - a stejně jasně zněly odpovědi. Hlavním favoritem byl s převahou Zdeněk Kühn. Soudcem ESLP za ČR se však stal největší outsider naší ankety, Aleš Pejchal. Vůbec se nedivím, že pana Pejchala čtenáři nefavorizovali, znám jej pouze z odpovědí na otázky Luba Majerčíka, které však byly žalostné (ty odpovědi...). Pro jednou se ČR vybičovala k nabídce dvou velmi kvalitních kandidátů - M. Hofmannová působila a působí na velmi solidních západních univerzitách a Z. Kühn pravidelně publikuje v respektovaných světových právnických žurnálech. Nakonec tedy vyhrál A. Pejchal, jehož nikterak neznám, proto jej nemohu jakkoliv zasvěceně hodnotit. Na druhou stranu, neslyšel jsem na něj příliš pozitivních referencí, alespoň ve srovnání s MH a ZK. Na základě čeho se hlasující v Parlamentním shromáždění Rady Evropy rozhodovali, se pokoušíme zjistit, ale moc to bohužel nejde... Zatím čeští zástupci až na čestné výjimky svou volbu na Lubovy opakované dotazy nedokázali zdůvodnit.

Žádné komentáře: