čtvrtek 5. září 2013

Velikáni odcházejí

V nedávné době opustily svět dvě velké postavy světové společenské vědy. Nejprve v půlce srpna ve věku 89 let zemřel David S. Landes a na začátku září v neskutečných téměř 103 letech také Ronald H. Coase. Ke skonu druhého jmenovaného vyšly kromě stohů vzpomínek na zahraničních serverech také dva pěkné články v češtině - na Jiném právu a, světe div se, i v denním tisku (středeční HN, bohužel zde pod heslem). 
Já připojím aspoň odkaz na Coaseho nejslavnější dílo: The Problem of Social Cost. Jako bonus prozradím, že Landesova nejznámější kniha The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor (vyšla i v čeština jako Bohatství a bída národů) je po trošince googlingu volně přístupná na stránkách slovutné univerzity v Tbilisi... 

Žádné komentáře: