čtvrtek 31. října 2013

Soudcokracie, nebo judicializace politiky?

Ctěnému čtenářstvu si dovolím zvěstovati, že na pultech správných knihkupectví (např. na FSS) se objevila zásadní publikace s názvem "Soudcokracie, nebo judicializace politiky?", na níž jsem měl tu čest se autorsky i editorsky podílet. Do prvních kritických recenzí si užívám přítomnost mezi jmény jako například Ivo Pospíšil (generální sekretář Ústavního soudu), Vojtěch Šimíček (soudce Nejvyššího správního soudu) či Martin Smolek (vládní zmocněnec před Soudním dvorem EU). 
A o čem kniha z nakladatelství MUNI Press a IIPS cca je? Kopíruji z přebalu:
"Kniha si klade za cíl porozumět aktuálnímu tématu ingerence soudní moci do tvorby a výkonu politiky. Kniha přibližuje často nerozlišované pojmy jako judicializace, soudcokracie, soudcovský stát, vláda soudců a tak podobně, jež se snaží opatřit konkrétnějším obsahem. Jednotlivé kapitoly charakterizují současný stav, představují jeho příčiny a důsledky a pokoušejí se argumentačně ospravedlnit jeho přínosnost. 
Monografie se zaměřuje zejména na vnitrostátní situaci v České republice, nicméně role soudů je probírána i v širším kontextu, zejména představením debaty ve Spojených státech amerických, kde je téma zasahování soudců do politiky probíráno nejintenzivněji. Jednotlivé kapitoly se věnují také působení České republiky v mezinárodní „soudní diplomacii“, konkrétně při vyjednávání postů soudců u mezinárodních soudů pro české občany a při zastupování České republiky před Soudním dvorem EU či u Evropského soudu pro lidská práva."

Žádné komentáře: