neděle 25. května 2014

Malenovský, Kühn, Bobek, Komárek etc.

V pátek 23. května se konala v Praze konference České společnosti pro evropské a srovnávací právo s názvem "České právo deset let po přistoupení k EU: Existuje Europeizace?", jíž se účastnily hvězdy domácí právní teorie i praxe a dost možná jsme viděli i příštího generální advokáta u SDEU. Jako nejlepší se jevil "soudcovský panel", kde byly ke slyšení dva podle mě nejzdařilejší příspěvky - Z. Kühn a M. Bobek. Oba využili svých 10 minut výborně, chtěli na omezeném prostoru něco říci a to se jim povedlo. Jaký to rozdíl oproti klasickému českému konferenciérství, kdy se první minuta zabije tím, jaká je škoda, že nemá více prostoru. Pak dvě minuty sdělením, o čem to bude. Ve čtyřech minutách následuje samotná řeč a zbylé tři minuty se stráví zopakováním, jaká to je škoda, že není víc času a co vše by nám pověděl, kdyby ten čas měl. Něco takového předvedl děkan pražských práv J. Kuklík, přičemž obsah se cca rovnal formě, těžké zklamání... Dost překvapivě mě nijak nenadchl ani příspěvek jindy brilantního Honzy Komárka (LSE), který se zadíval na český polistopadový vývoj skrze Havlovy koncepty, ale nepřišlo mi to nijak objevné, ani zajímavé. Na druhé straně, ještě jsem nečetl článek, z nějž vycházel, tak si třeba názor poupravím.
Pár útržků: soudce SD J. Malenovský prezentoval svůj etatistický světonázor, pozoruhodné byly zejména glosy k chystanému posudku SD na přistoupení EU k EÚLP, jimiž reagoval na příspěvek T. Bočka, českého velvyslance u RE. Nevím, jestli je to deformací z povolání, ale Boček toho teda taky moc neřekl... Každopádně se zdá, že by přistoupení mohlo v Lucemburku zažít horké chvilky. 
- Velmi mile působil soudcovský panel koreferujících, Šimičková, Simon a Cepl intelektuální a rétorickou vybaveností dělali soudcovskému stavu čest. 
- Na SZZ to musí být divočina...
- Opět se ukázala slabina právnického přístupu - všichni si hrozně moc myslí, ale nevěnují trochu času tomu, aby věděli. Empirické podloží by mohlo být budováno pečlivěji, mnoho tvrzení se opíralo jen o anekdoty.
- Nesejde se tak často taková koncentrace lidí, kteří se tak rádi poslouchají.
- Z. Kühn ukázal kousky výzkumu ke vlivu unijního práva na členské země (ČR, PL, HU), osobně jsem měl lehčí pochybnosti ohledně designu výzkumu a jeho validity. Pokud chtějí zkoumat vliv členství v Unii na soudcovskou argumentaci, pak jde samozřejmě jít klasickou cestou before - after, ale příhodnější by bylo zařadit i mimounijní zemi, aby se odfiltroval vliv dalších proměnných. Kühn cca tvrdí, že vlivem členství v EU se soudní argumentace stává diskurzivnější a komparativnější. Co když se ale jedná o celoevropský trend a členství v Unii na to nemá takový dopad? Možná je na to ale pamatováno, slyšel jsem jen desetiminutové vystoupení, tak těžko soudit. 

Žádné komentáře: