středa 13. května 2009

V. Brnenské politologické sympózium a Európsky deň

Rád by som touto formou pozval čitateľov blogu na dve voľne nadväzujúce akcie, ktoré Medzinárodný politologický ústav pripravil ku koncu semestra.

Prvou z nich je už tradičné politologické sympózium v rámci ktorého sa každý rok pod záštitou rektora Masarykovej univerzity Petra Fialu schádza v Brne česká politologická elita. Začiatkom mája sme si pripomenuli nielen sviatok práce, ale predovšetkým výročie vstupu Českej republiky (a ďalších štátov SVE) do EÚ. A keďže ide o okrúhle jubileum, bude sa tohtoročné sympózium pod názvom Pět let členství České republiky v Evropské unii niesť v duchu bilancovania a hodnotenia integrácie, pozície a záujmov ČR v Únií a nepochybne sa niektoré príspevky dotknú aj možného budúceho vývoja EÚ. Konferencia sa uskutoční už zajtra (14.5.!) na pôde Fakulty sociálnych štúdií.

Na druhý deň (piatok 15.5.) na ňu voľne naviaže Európsky deň, ktorý bude pokračovať v rovnakom duchu. Jeho základným zmyslom je dať príležitosť mladej generácií prezentovať svoje výsledky v oblasti vedy a výskumu. Nás teší, že svoje želiezko v ohni bude mať aj IIPS a PoliticaMundi (!), keďže jednou z prednášajúcich bude Janka Kovačovská. Jej príspevok sa bude venovať Energetickej bezpečnosti strednej Európy. Nezanedbateľnou súčasťou Euopskeho dňa budú sprievodné akcie:
- vyhlásenie výsledkov Česko-americkej ceny pre talentovaných študentov (10.00, miestnosť P31)
- Eurocentrum na FSS (od 11.00, v átriu FSS)
- prezentácia politických strán kandidujúcich vo fiktívnych voľbách katedry politologie (od 14.30, v átriu FSS)
- premietanie filmu „Pevnost“(17.00 v miestnosti P24).

Program a ďalšie podrobnosti k obom akciám viď na stránkach IIPS.

Žádné komentáře: