pátek 19. února 2010

II. sympozium česká zahraniční politika: call for papers and panels

Přátelé, opět si dovoluji zneužít našeho fóra k propagaci, věřím však dobré věci.
Tudíž:Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (www.iir.cz) dlouhodobě usiluje o podnícení a kultivaci interdisciplinární, společenské i politické diskuse o české zahraniční politice.
Pro podporu takové diskuse připravuje již druhý ročník sympozia:

Současná česká zahraniční politika a její výzkum,
které je plánováno na čtvrtek a pátek 6. a 7. května 2010
v Praze (Černínský palác).

Sympozium si mimo jiné klade za cíl představit českou zahraniční politiku ve světle nejrozmanitějších vědních oborů, a zároveň i umožnit výměnu teoretických, metodologických a faktografických zkušeností a názorů na českou zahraniční politiku jak mezi výzkumnými a akademickými pracovníky, tak mezi širší odbornou veřejností, diplomatickými a politickými aktéry.

V této souvislosti Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. vyhlašuje

Výzvu k podávání návrhů na příspěvky a na panely
pro druhé sympozium:

„Současná česká zahraniční politika a její výzkum“

Návrhy na příspěvky s abstrakty v maximální délce 200 slov zasílejte nejpozději do 15. 3. 2009 včetně, v elektronické formě na adresu koordinátora konference koran@iir.cz, spolu s kontaktními údaji (telefon, pracoviště, elektronická adresa).

Návrhy na celé panely jsou obzvláště vítány, navržený panel by měl obsahovat již konkrétní abstrakty a panelisty, případně i diskusanty, přičemž počet panelistů by měl být 4 – 6.
Sympozium bude dvoudenní, první den bude probíhat formou panelů, přičemž u každého panelu bude zpravodaj-diskusant. Druhý den proběhne plenární setkání za mezinárodní účasti.
Vítány jsou návrhy na příspěvky a panely z co nejširšího spektra sociálních, právních humanitních a ekonomických věd, které jsou zakotveny v aktuálním výzkumu následujících témat:

Institucionální zázemí a tvorba české zahraniční politiky
Politický kontext a ideologické dělící linie v české zahraniční politice
Politické strany a česká zahraniční politika
Evropský rozměr české zahraniční politiky
Spojené státy v české zahraniční politice
Bezpečnostní rozměr české zahraniční politiky
Energie a česká zahraniční politika
Regionální, teritoriální, multilaterální a bilaterální rozměr české zahraniční politiky

Média, veřejnost a česká zahraniční politika
Sociální faktory v české zahraniční politice
Psychologické faktory v české zahraniční politice
Hospodářské faktory v české zahraniční politice
Mezinárodní a evropské právo v české zahraniční politice
Lidská práva, rozvojová politika, kulturní a veřejná diplomacie v české zahraniční
politice
Odkaz československých a českých dějin v české zahraniční politice
„Slepé skvrny“ v české zahraniční politice
Vědecké studium české zahraniční politiky: výzvy a úskalí akademického výzkumu, role
vědy v české zahraniční politice

O případném přijetí či nepřijetí návrhu na příspěvek a panel budou autoři informováni do
20. března 2010 prostřednictvím elektronické pošty.

Hotové příspěvky by měly mít rozsah 15 – 20 normostran a měly by být zaslány nejpozději 31. dubna na adresu koordinátora sympozia: koran@iir.cz.

Na tuto adresu rovněž prosím, adresujte jakékoli dotazy ohledně konference.

Těším se na Vaše návrhy i na květnové již druhé setkání,

Michal Kořan
koordinátor sympozia

Žádné komentáře: