neděle 5. prosince 2010

Rozpad Demokratické republiky Kongo

Časopis Global Politics publikoval článek od Václava Walacha Rozpadnutý stát: Případová studie Demokratické republiky Kongo. Práce představuje analýzu rozpadu státu v Demokratické republice Kongo. V tomto ohledu se autor přidržuje metodologické struktury Fund for Peace, která primárně sestává z dvanácti indikátorů rozpadu státu. Po teoretické části a historickém přehledu přechází k vlastní analýze sociálních, ekonomických a vojensko-politických indikátorů. Dochází k závěru, že Kongo je rozpadnutým státem, přičemž se ptá, zdali je vůbec možné obnovit tento stát v jeho původních parametrech.

Žádné komentáře: