pondělí 26. září 2011

Cena pro Kalouska

Nejlepší ministr financí naší galaxie a blízkého okolí Miroslav Kalousek byl opět oceněn za své hrdinské činy při boji s hospodářskou krizí, a své věrné služby… Služby komu? Občanům české republiky, kterým má být zodpovědný? O tom lze mít velmi závažné pochybnosti. Nicméně ke Kalouskově politice a jejích případných dopadech se snad vyjádřím jindy, za jistých okolností by to nemusela být úplná katastrofa.

Hlavním cílem tohoto textu je upozornit na pozadí celého humbuku kolem zmíněného ocenění. Ze způsobu, jakým s touto informací zacházejí média, by se dalo usuzovat, že se jedná o ocenění nějakou prestižní nezávislou mezinárodní organizací. Politický vzkaz pro vlastní obyvatelstvo je zřejmý, současná politika úsporných opatření je jediná možná a správná a nese své ovoce, hodnocení našeho ministra budiž toho důkazem. O naprosté myšlenkové impotenci ČSSD pak vypovídá komentář ohledně Kalouskova ocenění poskytnutý místopředsedou této strany Michalem Haškem. I když Sobotka se snažil věc napravit.

Miroslav Kalousek dostal cenu od časopisu Emerging markets, který vydává společnost Euromoney Institutional Investor, jejímž většinovým vlastníkem je Daily Mail and General Trust, kterou ovládá Jonathan Harmsworth. Ctěný pán je velkým sympatizantem britských konzervativců a jeho švagrová je manželkou syna železné lady, to se nám to začíná pěkně vybarvovat. Každopádně tohle rozkrytí vlastnické struktury není úplně fér. Sir Harmsworth nemusí mít s oceněním až tak moc společného, je potřeba se ptát, kdo o něm rozhodoval a na základě jakých kritérií. O ocenění rozhodovali finanční analytikové, bankéři a investoři a předmětem posuzování byl přínos pro řízení fiskální politiky státu. Kontrolní otázka, komu asi tak nejvíce prospívá politika současné české vlády? Člověk by se měl spíše podivovat nad tím, že superman na ministerstvu financí nedostává ocenění od podobné partičky každý rok.

Žádné komentáře: