úterý 6. září 2011

Radana Kubová: Lobbing ve Washingtonu

Po roce jsem na začátku léta opět vyrazila na krátký studijní pobyt do zahraničí, tentokráte až za „velkou louži“. Druhý ročník letní školy pořádaný European Consortium for Political Research Standing Group on Interest Groups byl zaměřen na „global advocacy“ – téma v současné době více než aktuální. Hostitelskou institucí byla Frank Batten School of Public Policy and Leadership, University of Virginia.
I letošní ročník nabídl účastníkům přednášky zkušených akademiků a odborníků. Cílem bylo je seznámit především s taktikou a strategií zájmových skupin na mezinárodní úrovni, tedy jak probíhá „obhajoba otázek s globálním rozsahem“ v USA, ale také v rámci mezinárodních institucí jako např. WTO, OSN, WB, apod. Vystoupili zde (chronologicky) Frank Baumgartner (University of North Carolina at Chapel Hill), Gerry Wartburg a Christine Mahoney (University of Virginia), Jan Beyers (University of Antwerp), Kathryn Sikkink (University of Minessota) a Jutta M. Joachim (Leibniz University).
Prostor byl věnován také dalším aktuálním tématům jako např. „arabskému jaru“ (videohovor s kongresmanem Tomem Perriellem, toho času v Egyptě, který mimo jiné pomáhal vytvořit DarfurGenocide.org a Avaaz.org, což je mezinárodní internetové společenství zaměřené na vytváření globální odpovědi na problémy přesahující státní hranice) či aktivismu nevládních organizací a organizací sociálních hnutí působících s cílem obhajoby globální spravedlnosti s využitím tzv. nových sociálních médií (Christine Mahoney). Součástí letní školy byl i jednodenní program ve Washingtonu – označovaném za centrum „global advocacy“ či (vedle Bruselu) centrum lobbingu.
Skutečnost, že se v tomto případě jednalo o druhý ročník letní školy o zájmových skupinách, poukazuje na rostoucí význam aktivit zájmových skupin jak na domácí, tak i mezinárodní úrovni a tedy i na rostoucí zájem o zkoumání této problematiky. Co se týče účasti, naprostou převahu měli doktorští studenti z Evropy, pak byla zastoupena také Kanada, USA, Nigérie či Filipíny. První série letních škol k zájmovým skupinám bude završena příští rok na Agder University v norském Kristiansandu.

Post scriptum:
Virginie je překrásná země, která sice má „něco“ z Evropy, ale tak nějak se zdá, že všechno je tu mnohonásobně větší a i ta tráva je jaksi zelenější. Zřejmě to bude specifickým klimatem. Bouřky zde jsou opravdovým zážitkem. Během několika málo minut deště se voda valí po ulicích, aby za dalších pár minut už byly vidět jen místy kaluže. Na přechod z venkovního tepla a vlhka do vyklimatizovaných místností se Evropan adaptuje ztěžka, nicméně zvyknout se po čase dá. Pokud nebudete cestovat za historií občanské války (Sever proti Jihu), pak doporučuji návštěvu hlavního města, kde se můžete v tuto roční dobu příjemně zchladit při návštěvě muzeí v okolí Capitolu – tzv. Smithsonian institutions, do nichž je vstup zdarma. Okouzlující (zevnitř) je také Library of Congress. Washington jinak ohromí monumentální architekturou a rozsáhlými prostory, ale také ne příliš teplovzdorným metrem či všudypřítomnými fontánkami s pitnou vodou.
Foto: autorka.

Žádné komentáře: