úterý 4. prosince 2012

Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity

Centrum pro lidská práva a demokratizaci ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 18:00 v místnosti č. 038 Právnické fakulty MU pořádá odborný seminář "Mezinárodní trestní soud: politické a právní limity efektivního fungování"

Je Mezinárodní trestní soud po 10 letech fungování efektivní? Jaké jsou problémy a limity jeho úspěšného působení? Lze řešit problémy s financováním, omezenou pravomocí soudu vůči nečlenským státům či selektivností ve výběru soudem řešených situací? O těchto i dalších otázkách s vámi budou diskutovat:

Robert Fremr - soudce Mezinárodního trestního soudu, předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR a ad litem soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu.
Kateřina Uhlířová - odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva PrF MU, dříve působící u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Soudu pro válečné zločiny v Bosně a Hercegovině.

Žádné komentáře: