pondělí 17. prosince 2012

Vyšel listopadový Bulletin o lidských právech

V hlavnim članku aktuálního čisla Bulletinu píše Petr Přibyla, stažista u T. M. C. Asser Instituut v Haagu, o nové zahraničně-politické aktivitě Evropské unie v oblasti lidských práv. Dozvíte se, že Evropská nadace pro demokracii má před sebou velmi klikatou cestu a bude záviset na mnoha okolnostech, jestli se Unii podaří jít ve šlépějích amerického vzoru. Překvapí i zákulisní zmínka o pochybách diplomatů členských zemí ohledně připravenosti celého projektu.
 
Hostujicí redaktor Štěpán Výborný se zúčastnil nedávno proběhnuvšího lidskoprávniho „grilování“ České republiky v Radě OSN pro lidská práva a k popisu průběhu celé akce připojuje i několik dobře mířenych glos. Radě pro lidska prava se věnuje také speciálni článek k volbam jejích nových členů.
 
V Bulletinu je například i článek o tom, zda máme právo být zapomenuti (na internetu) nebo texty z oblasti mezinárodní trestní spravedlnosti.

Celý Bulletin je na webu Centra.
Obrázek: European External Action Service

Žádné komentáře: