pondělí 24. prosince 2012

Tomáš Znamenáček: Hledání inflexe vánoční pohody

Vzhledem k vánočním svátkům a obtížím při hledání optimálního bodu vánoční pohody se editoři Politica Mundi rozhodli oslovit Tomáše Znamenáčka, odborníka na statistiku a chaffismus, aby pro náš blog připravil příspěvek, kde čtenářům ukáže možnosti kvantitativních a kvalitativních metod při výzkumu sociální reality a při řešení praktických vánočních problémů. 

Přírodním i sociálním vědám se začasté vyčítá přílišná odtažitost od skutečného světa; obraz roztržitého matematika patří k pevně zavedeným kulturním stereotypům. A přesto se matematika umí trefně vyjádřit k palčivým problémům našich každodenních životů, o čemž svědčí i následující graf:  Pomocí diferenciálního počtu je zde zachycena společenská dynamika takzvaného Rohlíčkového problému (v orig. das Kipferlproblem). Jak jistě mnohý čtenář Politica Mundi pocítil na vlastní kůži, mlsání vanilkových rohlíčků vyžaduje léta zkušeností a leckterý začínající přeborník narazil, když problém uspěchal, nebo k němu naopak přistoupil příliš liknavě. Sníme-li napečené rohlíčky příliš brzy (nedejbože snad přímo v den napečení), býváme kuchařkou krutě pokáráni a leckdy si zaděláváme na několikadenní tichou domácnost. Ovšem prováháme-li naopak vhodný okamžik, opět se dostáváme na tenký led („pro koho myslíš, že jsem to pekla?!“).

Nechme ovšem promluvit jasnou řeč matematiky. Na vodorovné ose máme čas, na ose svislé je vynesena míra rozladění, jež nastane po snězení podstatného počtu rohlíčků. Nulový bod vodorovné osy označuje okamžik upečení, nulový bod osy svislé odpovídá neutrální rodinné situaci. Jak vidno, těsně po upečení se neradno rohlíčků dotýkat, nechceme-li se dostat do nesnází. Křivka rozladění pak prudce klesá k červeně označenému bodu vánoční pohody. Podaří-li se vystihnout velmi krátký bod inflexe, je dokonce možno mlsáním pečiva nasbírat kladné body – tento kousek se ovšem daří jen vybraným mistrům oboru po létech dřiny a odříkání. Krátce poté křivka opět začíná strmě stoupat a spotřebiteli bývá předhazováno, že pohrdaje pečivem plive i na tvrdou práci, která do něj byla vložena.  

Matematicky orientovaný čtenář jistě postřehl, že svislá osa netvoří asymptotu, což se v běžné řeči dá snadno interpretovat tak, že k rozladění zhusta dochází již před okamžikem pečení. Jistě není třeba dodávat, že tímto je pozice konzumenta značně stížena, a o to více se musí snažit co nejlépe vystihnout zmíněné optimum bodu vánoční pohody.  

Až se tedy v nadcházejících dnech bude vaše ruka vznášet nad šiky hrdě vyrovnaných vanilkových rohlíčků, vzpomeňte si, že vhodné načasování hraje velikou roli nejen při šermu, jednání o osudu vlády a burzovních spekulacích, ale i na zdánlivě dokonale zmapovaném poli rodinné pohody.


Autor působí v Chaffistickém ústavu českém.

Pokud budete mít vlastní podněty k tématu, pište do komentářů. Text bude upraven do podoby článku pro The Journal of Irreproducible Results a v případě úspěchu i do podoby video-studie v rámci Journal of Visual Experiments
Graph: Zoul

Žádné komentáře: