úterý 15. září 2015

EK informuje

Evropská komise
Zastoupení v České republice
Tisková zpráva

Evropská komise nenavrhla omezit strukturální fondy
Praha 15. září 2015

Zastoupení Evropské komise v Praze tímto uvádí na pravou míru informace, které se dnes objevily v médiích o tom, že předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker údajně navrhl omezit vyplácení prostředků ze strukturálních fondů těm členským zemím EU, jež odmítají návrh Evropské komise na rozdělování uprchlíků.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker toto nikdy nenavrhl, ani tak nezamýšlí učinit.

Takové opatření není možné ani právně, neboť Dohody o partnerství ani Operační programy pro současné období neobsahují právní základ, který by podobné opatření umožňoval provést.

Jinými slovy, není právně možné omezit evropské strukturální a investiční fondy v případě, že členský stát odmítá relokační mechanismus, navrhovaný Evropskou komisí.

Takové opatření by vyžadovalo změnu tzv. víceletého finančního rámce, a o tom Evropská komise v tuto chvíli neuvažuje.

Žádné komentáře: