neděle 19. června 2011

Zaměřeno na EU č. VI

Na webu Global Politics vyšla další série studentských esejí o Evropské unii v rámci projektu Zaměřeno na EU.

První z textů, jehož autorkou je Slavomíra Urbanová, představuje současnou krizi eurozóny, přičemž se zamýšlí zejména na tím, zda je tato krize pouhým cyklickým jevem, který více méně trápí všechny tržní ekonomiky, či zda jsou problémy států platící eurem způsobeny samotnou strukturou uskupení a mají tudíž daleko větší hloubku.

Druhý příspěvek Marka Hrdiny se věnuje problémům tzv. Schengenského prostoru. Autor v první části svého textu stručně shrnuje komplikovaný vývoj této zóny volného pohybu osob, ve druhé části pak představuje současné výzvy spojené s aktuální hrozbou migračních vln z destabilizované severní Afriky.

Poslední text představuje esej Markéty Bartoníčkové, která se zaměřila na vývoj a současnou podobu obchodních vztahů mezi Evropskou unií a Čínou.

Žádné komentáře: