úterý 28. června 2011

Radana Kubová: Lobbing v České republice

Během uplynulých několika jarních týdnů proběhla v Praze v prostorách Poslanecké sněmovny a Amerického centra čtyři setkání odborníků na problematiku lobbingu s cílem odpovědět na otázku Je regulace lobbingu v ČR nutná? Cílem tohoto neziskového projektu bylo vytvoření podkladů pro přípravu návrhu zákona o lobbingu pro Ministerstvo vnitra (viz Programové prohlášení Vlády ČR). Osazenstvo kulatých stolů se mělo sestávat ze zástupců politických stran zastoupených v Parlamentu ČR i v Evropském parlamentu (kteří se ale účastnili minimálně), zástupců Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti, akademické sféry, profesionálních lobbistů (advokátní kanceláře, poradenské společnosti), a zástupců významných svazů a nevládních organizací. Samotným uzavřeným jednáním expertů předcházely panelové diskuze tzv. dobrých praxí, kde vystoupila řada odborníků na lobbing i jeho regulaci, např. Raj Chari (spoluautor knihy Regulating Lobbying), Norman L. Eisen (velvyslanec USA v ČR), Pavel Telička (lobbista při EU), David Ondračka (TI ČR) a další.

O řadě kauz spojených s lobbingem a korupcí v české kotlině i mimo ni zde netřeba referovat. Přesto význam regulace lobbingu tkví v něčem jiném – nejedná se primárně o nástroj boje proti korupci. Cílem má být především odkrytí samotného rozhodovacího procesu, vztahů mezi lobbisty/zástupci zájmových skupin a lobbovanými veřejnými činiteli – tedy jak lobbing probíhá, mezi kým, v jaké věci a proč.

Experti se v podstatě shodli, že regulováni by měli být jak lobbisté, tak samotní lobbovaní veřejní činitelé. Řada snah o regulaci lobbingu však ustrne na mrtvém bodě (a zřejmě to bude i případ ČR), když přijde na řadu definování základních pojmů – kdo je lobbista, kdo lobbovaný, jaká činnost je vlastně lobbing a co už lobbing není, jaký druh údajů mají lobbisté/lobbovaní odkrývat, atp. Jádrem sporu byla také otázka kontroly stanovených pravidel (vytvoření watchdog instituce či pověření stávajících orgánů) a vůbec jejich vymahatelnost v praxi. Nutno podotknout, že regulace lobbingu je v různé podobě zavedena např. v USA (úroveň federální i úroveň jednotlivých států), či v Kanadě, kteréžto jurisdikce daná pravidla pro lobbisty i lobbované pravidelně revidují tak, aby se vyplnily objevivší se mezery.

Osobně hodnotím tuto iniciativu veskrze pozitivně. V rámci místy bouřlivých diskuzí padala řada relevantních a někdy i neotřelých argumentů pro i proti regulaci lobbingu. Přesto, mám-li hodnotit prezentované postoje k dané problematice, pak jsem spíše skeptická a alespoň prozatím nepředpokládám, že by v současné době mohl být podobný zákon prosazen a zaveden do české praxe (i vzhledem k současné situaci na politické scéně). Experti se sice shodli na nutnosti zavedení regulace lobbingu, v řadě konkrétních bodů se však stanoviska jednotlivých účastníků mnohdy rozcházela.

Závěry z expertních stolů jsou k dispozici zde.

Žádné komentáře: