neděle 14. dubna 2013

Březnový Bulletin Centra pro lidská práva

Březnové číslo Bulletinu se nese ve znamení reportáží z místa činu. Vedle tradičního povídání českých zástupkyň při Benátské komisi Veroniky Bílkové a Kateřiny Šimáčkové vám přinášíme také informace o zasedání Rady OSN pro lidská práva v Ženevě.

Vedoucí právního oddělení La Strada ČR Lucie Otáhalová se vrací k případu X. a ostatní proti Rakousku, v němž se jednalo o otázce adopcí homosexuálními páry. Katarína Šipulová informuje o judikatuře ESLP v otázce diskriminace při výkonu práva na vzdělání.

Sekce Mezinárodní politika, byznys a lidská práva rozebírá
problematiku využívání soukromých bezpečnostních firem
a lidskoprávních důsledků tohoto jevu.


Obsah

Česká republika provokovala na zasedání Rady pro lidská práva
Co nového v Benátkách?

1) Mezinárodní trestní spravedlnost

Keňa před Mezinárodním trestním soudem
Keňský lid vs. Mezinárodní trestní soud
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu osvobodil další dva bývalé ministry obviněné z genocidy

2) Evropský systém ochrany lidských práv

Evropský soud pro lidská práva vydal zásadní rozhodnutí k adopcím dětí stejnopohlavními páry
Učit se, učit se, učit se – a inkluzivně!
Rušné obdobie v Maďarsku: Nevyrovnané účty Ústavného súdu

3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

Reforma smluvních výborů jako příležitost ke vzniku Světového soudu pro lidská práva
Válka na zakázku
Tajné věznice CIA – globalizace mučení

4) Česká republika a lidská práva

Inovace katalogu základních práv na obzoru
Rozhodnutí ESLP ve věci Kinský

+ Přehled lidskoprávních letních škol (I.)
+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech

Žádné komentáře: