sobota 20. dubna 2013

Nové články na Global Politics

Časopis Global Politics publikoval dva nové články, ktoré pekným spôsobom zastupujú dva prúdy v rámci disciplíny medzinárodných vzťahov - rozvojové a bezpečnostné štúdia. Oba články sú k dispozícii na stránkach časopisu Global Politics.

Článok Romana Pačku "Militantní demokracie a boj proti terorismu v rámci liberálně demokratického státu: případ Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)" sa venuje veľmi zaujímavej téme voľby medzi bezpečnosťou a slobodou v spoločnosti na príklade španielskej protiteroristickej organizácie z 80. rokov.

Článok Tamary Čakič "Connection between the anti-sweatshop movement and development theories" prezentuje teoretické rozpracovanie prístupu tzv. "anti-sweathshop movement" v rámci rozvojových štúdií a argumentuje, že sa jedá vo veľkej miere o nový prístup k rozvoju.

Žádné komentáře: