neděle 29. listopadu 2015

Mapa české vědy

CERGE-EI IDEA zveřejní 1. prosince výsledky výzkumu výkonu české vědy. Část výsledků vyšla v sobotních Lidových novinách. Pokud to chápu správně, výzkumníci vybrali řadu zemí (Estonsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Slovinsko, Rakousko, Finsko, Izrael, Nizozemsko, ...), ze kterých vytvořili průměr, co se týče kvantity a kvality vědeckých publikací. Ze skupiny těchto zemí tedy získali průměrnou hodnotu, kterou následně použili ke srovnání s ČR. Na jedné ose výsledného grafu je tak počet článků v dané disciplíně a na druhé ose kvalita výstupů. Následně do tohoto výsledného grafu zařadili výsledky jednotlivých českých vědeckých disciplín a sledovali, kam se jednotlivé zápisy umístí - tedy zda výš od průměru (více kvalitní) nebo víc doprava (víc výstupů), a nebo naopak. 

Velká většina české vědecké produkce se pohybuje níž a vlevo. Výjimky jsou některé obory přírodních věd a inženýrství/technologie. Nejlépe ze společenských věd je na tom ohledně kvantity politologie, která je sice kvalitativně nízko (90 % pod průměrem), ale kvantitativně je přesně na průměru. Co se týče kvality, tak jsou nejlepší mezinárodní vtzahy, které jsou nejblíž kvalitativního průměru ve srovnání s ostatními společenskými vědami.Výsledky samozřejmě nelze přeceňovat. Každý výsledek bude zřejmě nutné doplnit kvalitativním pohledem, aby se ukázaly některé speciality jednotlivých oborů atd. Výzkum se ale tváří jako jeden z nejvěrohodnějších celkových pohledů na českou vědu. Pro mě bude zajímavé se podívat, konkrétně jaké země byly vybrány pro sestavení onoho průměru a podle jakého klíče (to je opravdu zásadní). Pak jsem zvědav na právo. To bude asi dost dole.

Žádné komentáře: