středa 2. prosince 2015

Mladá česká věda

GAČR nedávno zveřejnil výsledky hodnocení grantových žádostí. Kromě standardních a mezinárodních grantů se udělují i juniorské granty. V kategorii "společenské a humanitní vědy" to byly tyto:

 1. Performativita ve filosofii: kontexty, metody, důsledky
  Mgr. RNDR. Alice Koubová, PhD, PhD
  Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 2. Začlenění židovského obyvatelstva do poválečného Československa a Polska
  Mgr. Kateřina Čapková, PhD.
  Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
 3. Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního modelu
  Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
  Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
 4. Příčiny a důsledky nesprávného vykazování ve výběrových šetřeních: Evidence...
  Nikolas Mittag, PhD
  Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro ekonomický výzkum a doktorská studia
 5. Intimní život v období státního socialismu v komparativní perspektivě. Sexu...
  Kateřina Lišková, Ph.D.
  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií
 6. Svalově-kosterní model horních končetin při lidském pohybu: Výzkum biologic...
  Mgr. Roman Farana, Ph.D.
  Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
 7. Kořeny Merleau-Pontyho převrácení objektivistického paradigmatu v přednášká...
  Mgr. Jan Halák, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
 8. In search of lost time: Temporal pressure and its epistemic implications in...
  Filip Vostal, PhD
  Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
 9. Efekt pozornostně zaměřené instrukce a zraku na nezáměrnou nevidomost
  Miriam Palomo, Ph.D.
  Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury

Nějak nevím, jak ze seznamu dostat celý názvy projektů... Neví někdo? A kde jsou nějaký tradičnější politologický a mezinárodní témata?

Žádné komentáře: