pondělí 28. prosince 2015

České IR v mezinárodním srovnání

Jak jsem psal zde, think-tank IDEA při CERGE-EI a AV ČR zveřejnil výsledky výzkumu ohledně výkonu české vědy v mezinárodním srovnání. Analýza posuzuje publikační výkon českých vědců v období let 2010 až 2014, a to pomocí kvantitativního hlediska (počet článků) a kvalitativního hlediska (kvalita časopisů, kde se články objeví). Česká věda je porovnávána s jedenácti vybranými zeměmi, a také vůči průměru jejich publikačních výsledků. Tento průměr jedenácti zemí tak stanovuje jakýsi mezinárodní standard, se kterým je ČR srovnávána. Srovnání probíhá v rámci poměrně úzce definovaných disciplín, a to jak v přírodních vědách, tak i ve společenských vědách, tedy včetně mezinárodních vztahů a politologie.

Autory studie jsou Štěpán Jurajda, Stanislav Kozubek, Daniel Münich a Samuel Škoda.

Studie obsahuje především oborové listy, které obsahují výsledky srovnání pro každou vědní disciplínu. K metodologii výzkumu jsem něco psal zde.

Níže je obecný pohled na společenské vědy, ze kterého je patrné, že většina vědních disciplín společenských věd je hluboko pod kvalitativním průměrem a také poměrně daleko od kvantitativního průměru. Nejblíže průměru, co se týče kvality, jsou mezinárodní vztahy a geografie, a neblíže průměru, co se týče kvantity, je politologie, která je v podstatě přesně na průměru. Právo je v prostoru mínus 80 % od kvalitativního a mínus 80 % od kvantitativního průměru.


A teď konečně grafy o mezinárodních vztazích. Zde je celkový oborový list pro IR. Níže trochu podrobněji.


V prvním grafu je ukázáno, jak moc čeští IR vědci publikují ve sledovaných časopisech obsažených v databázi WoS. Odpověď je: poměrně málo. Formou sloupcových grafů jsou ukázány počty IR článků z ČR (rozdíl oproti jinak velkým zemím se stírá díky normalizaci výsledků dané země s ohledem na počet jejích obyvatel), a to v jednotlivých čtvrtinách kvality právnických časopisů (+ v horní desetině nejkvalitnějších IR časopisů). Čím tmavější barva, tím kvalitnější časopisy. Z grafu vyplývá, že lídr je Švédsko, dále silní Izrael, Nizozemí a NZ. ČR je nicméně lepší než Polsko a Slovensko. O trochu lepší jsou Slovinsko a Rakousko.


V dalším grafu je ukázán poměr, v jak kvalitních časopisech v rámci WoS se české články objevují. ČR je na tom podobně jako Polsko nebo Maďarsko, tedy poměrně dost článků v nejlepší čtvrtině časopisů (kromě nej desetiny). Žádný zářez ale v nejlepší desetině časopisů. Ty mají pouze Izrael, NZ, Niz, Švéd a Fin. ČR má také poměrně málo článků v druhé čtvrtině kvalitnějších časopisů, oproti ostatním - resp. články v horší polovině časopisů WoS převažují.


V dalším grafu je vidět, pokud to chápu správně, že české mezinárodně relevantní IR publikace jsou v počtech jednotek za rok. Relevantní dle studie znamená ty, které jsou publikované v některém z IR časopisů z databáze WoS. Co se týče článků v časopisech první a čtvrté čtvrtiny (dle kvality) časopisů, tak je česká produkce početně srovnatelná se stanoveným mezinárodním průměrem. V rámci druhé čtvrtiny ale z nějakého důvodu velmi zaostává.

Žádné komentáře: