úterý 29. prosince 2015

Česká politologie v mezinárodním srovnání

V návaznosti na předchozí posty ještě k výsledkům české politologie dle jednoho výzkumu.

Z výsledků je zřejmě, že počet českých politologických publikací dosahuje stanoveného mezinárodního průměru. Například oproti Slovensku, Maďarsku, Polsku a Slovinsku je Čechy v časopisech zařazených do databáze WoS publikováno MNOHEM více politologických článků. 

Co se týče kvality časopisů, ve kterých se publikuje, tak se u českých publikací jedná ve velké většině o časopisy z poslední (kvalitativně) čtvrtiny v rámci "political science" v databázi WoS. To ale samozřejmě neznamená, že se jedná o špatné časopisy. Jenom to, že u ostatních zemí je poměr mezi publikacemi v kvalitnějších a méně kvalitních časopisech více vyrovnaná.


Žádné komentáře: