pátek 25. dubna 2008

Lisabon k soudu nejen v Česku?

Český ústavní soud možná nebude jediný, který se bude zabývat souladem Lisabonské smlouvy s ústavou. Připojit by se k němu mohla i "nejtěžší váha" evropského soudnictví, uznávaný německý ústavní soud.
Člen německého parlamentu Peter Gauweiler již dnes hovoří o tom, že poté, co bude Lisabon ratifikován i v horní německé komoře (dolní již tak učinila), podá on a skupina dalších poslanců stížnost k ústavnímu soudu. Důvodem je přenos kompetencí na Evropský soudní dvůr v oblasti základních lidských práv, ke kterému by mělo po vstupu Lisabonu v platnost dojít. Gauweiler tvrdí, že po Lisabonu budou moci o těchto nezcizitelných právech německých občanů rozhodovat cizí soudy, které nejsou zavázány bránit hodnoty obsažené v německé ústavě - a to samo o soběje dle něj protiústavní. Další výhrady směřují například k oslabení pozice národních parlamentů.
Bude rozhodně zajímavé sledovat, jak se s kauzou německý ústavní soud, známý svým poměrně zdrženlivým postojem (například k eurozatykači či v případě rozsudku ESD 176/03), vypořádá - pokud to tedy Gauweiler myslí vážně, ale vypadá to, že ano. Německá kauza by tu českou, o které zahraniční média dnes relativně hojně informovala, poněkud zastínila. A my Češi bychom opět nebyli unikátní.

Žádné komentáře: