pondělí 24. května 2010

Ladislav Vyhnánek: Lidská práva v programech politických stran

V květnovém bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci si vám dovolujeme přinést stručný přehled programů českých politických stran, resp. přehled těch částí programů, které se dotýkají lidskoprávní tématiky. Pouhé nahlédnutí do politického programu připravovaného pro jedny volby nám přirozeně neumožní činit nějaké dalekosáhlé závěry; na druhou stranu může zastopení (či absence) lidskoprávních témat v programech napovědět o tom, zda politické strany a potažmo voliči považují tato témata za podstatná či spíše okrajová.

Žádné komentáře: