pondělí 1. listopadu 2010

Výběrová řízení - stážista Centra pro lidská práva a redaktor časopisu Global Politics

Centrum pro lidská práva a demokratizaci při Mezinárodním politologickém ústavu MU hledá stážisty z řad studentů práva a sociálních věd. Stážisté se budou podílet na pořádání konferencí, řešení grantových projektů a přípravě informačního Bulletinu. Více informací zde.

Internetový časopis Global Politics, který působí pod patronací Mezinárodního politologického ústavu MU, hledá redaktory. Více informací najdete na stránkách Global Politics.

Žádné komentáře: