neděle 11. března 2012

Íránské bombě je třeba zabránit i útokem

Debata k tezi "Íránské bombě je třeba zabránit i útokem" se uskuteční v Brně 13. března v aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v 17.00.
Tezi obhajuje Petr Vilímek z FSS MU a Irena Kalhousová z PSSI, proti se staví Ondřej Ditrych z ÚMV a Miroslav Tůma, člen Rady pro mezinárodní vztahy.

Žádné komentáře: