úterý 30. června 2009

Krize hraje pro Lisabon

V souvislosti s dnešním rozhodnutím německého ústavního soudu bude veškerá pozornost Evropy na podzim upřena na Irsko. Opakované referendum však pravděpodobně drama nenabídne, a to hned z několika důvodů.
Prvním z nich je příslib Declana Ganleyho, že po naprostém neúspěchu Libertas nejen jako celoevropské platformy působící ve více státech, ale především v domácím Irsku, kde nezískala ani křeslo, nebude dál brojit proti Lisabonské smlouvě. Určitě se najde několik subjektů, které povedou protievropskou kampaň, mezi jinými například Sinn Féin, ale Ganley byl před prvním referendem vidět nejvíce, jeho kampaň měla dostatečný důraz i rozsah. Bez něj odpůrci přicházejí o svoji vlajkovou loď a budou to mít těžké.
Druhým důvodem jsou záruky, které Irové získali na poslední Evropské radě, jakkoliv je osobně chápu jako důvod podružný a z těch, které tu budou jmenovány, nejméně důležitý. Záleží na schopnosti vlády doma tento "úspěch" prodat jako vítězství irské suverenity, přesto však tento ústupek má pro běžného Ira jen omezenou cenu.
Hlavním důvodem narůstající popularity smlouvy, které již Irové jednou řekli ne (nyní je 53% pro, 28% proti a zbytek nerozhodnut, přičemž podpora stále roste) je to, že si Irové uvědomili, jaká je pozice jejich ostrůvku ve světě bez členství v Evropské unii. Možné "islandizaci" Irska (podle posledních odhadů MMF země ztratí mezi lety 2008 a 2011 13,5% HDP) je možno se bránit jen a pouze za pomoci EU, respektove jako její součást. Zejména starší generace začínají vzpomínat na časy nedávno minulé, kdy bylo Irsko jednou z nejzaostalejších zemí EU. Unie sama o sobě nebyla samospasitelná, Irové dobře vsadili na zahraniční investice, ve kterých jim pomohlo anglofonní prostředí, přesto však například regionální politika významnou měrou přispěla ke vzniku "irského tygra".
Více než čtyři pětiny Irů v nedávném průzkumu odpověděly, že Irsku je lépe v EU než mimo ni. Pro jejich chápání se jako součásti EU měla ekonomická krize zásadní roli. Minimálně do podzimu se nedá očekávat obrat ekonomiky k lepšímu, spíše naopak. A proto se nedá očekávat, že by Lisabon v Irsku propadl podruhé. Pokud někdo vůbec vypíše kurz, asi si vsadím;)

Žádné komentáře: