neděle 21. června 2009

Trochu iná študentská konferencia - CEU Graduate Conference 2009

V poslednom čase sa na Politica Mundi rozmohli odkazy na publikačné a iné odborné aktivity členov tohto blogu, a teda mi nedá sa neozvať predovšetkým s cieľom upozorniť na veľmi zaujímavú konferenciu organizovanú veľaváženou Central European University, ktorá sa konala v Budapešti 19. až 21. júna a jej cieľovou skupinou boli študenti magisterského a doktorandského štúdia.

Konferenciu organizujú doktorandi z CEU a zaujímavá je predovšetkým svojím formátom. Po elektronickom odovzdaní príspevku s predstihom približne dva týždne pred konferenciou nastane pridelenie akéhosi "oponenta" každému príspevku - každý aktívny účastník je teda zároveň oponent inému príspevku. Na samotnej akcii potom váš oponent približne 5 až 7 minút predstavuje váš príspevok a svoj názor naň, predovšetkým jeho slabé stránky, na čo máte možnosť zareagovať približne na ďalších 3 až 5 minút a ďalších 20 minút je venovaný diskusii nad vaším príspevkom.

Formát konferencie bol, podľa slov všetkých účastníkov, s ktorými som mala možnosť hovoriť, viac-menej anomáliou, a mnohí - aj tí konferenčne ostrieľanejší - neskrývali obavy, či sa dokážu potýkať s niekedy veľmi ostrou kritikou, ku ktorej navyše nebudú mať vopred prístup (urban legend tohto ročníka je, že v jednom z panelov oponent či vedúci panelu použil v rámci hodnotenia príspevkou aj výrazy ako bullshit, častá bola vraj aj kritika v štýle, že ako komentár do novín je text možno akceptovateľný, ale ako odborný text je daný príspevok absolútne mimo, bez akejkoľvek metodológie, hypotézy, cieľa výskumu, logickej štruktúry...).

Akokoľvek to znelo pred konferenciou hrozivo, nakoniec sa z nej - minimálne v paneli, ktorý som aktívne navštívila - stala veľmi príjemná a hlavne prínosná akcia. Jednak sa mi na text "Russia-Georgia War and Its Implications for EU Energy Security" dostalo zaujímavej a konštruktívnej kritiky a množstvo podnetov z diskusie, a jednak pre mňa ako študentku z FSS bola celkom nová skúsenosť obhajovať text v angličtine a snažiť sa reagovať na kritiku prakticky bez prípravy. Dobrá bola aj skúsenosť oponovať text o e-governmente a občianskej participácii a pokúšať sa o poskytnutie prínosnej spätnej väzby.

Z debaty s niektorými z ostatných účastníkov vyplynulo, že väčšina hodnotí konferenciu prevažne pozitívne, hoci sa objavili námietky hlavne k spôsobu priraďovania oponentov k jednotlivým paperom, kde nastávala aj situácia, že účastník oponoval niečo, o čom nikdy v živote nepočul, nerozumie tomu a nevie k tomu zaujať žiadne stanovisko (napríklad študentka z Ukrajiny s príspevkom o vzťahoch Ukrajiny a EU oponovala príspevok kompletne založený na štatistických metódach a podobne).

Konferencia trvala tri dni, zahŕňala skutočne široké spektrum tém od ekonomických, cez politologické a MV, a prakticky reflektovala zameranie CEU samotnej. V sociálnych vedách bolo najviac kritiky venovanej metodológii paperov, na ktorú je na CEU podľa tamojších študentov politológie kladený veľký dôraz. Z MU sa okrem mňa zúčastnila doktorandka Monika Jamborová z Ekonomicko-správnej fakulty, inak sme kolegov z českých (ani slovenských) vysokých škôl nenašli. Zastúpenie z európskych univerzít bolo skutočne široké, od domácej CEU cez Leiden, Cambridge, Kodaň a mnoho ďalších.

Keďže podľa všetkého ide o pravidelnú akciu, rozhodne by som ju chcela odporučiť každému, kto má záujem o detailnú kritiku prebiehajúceho výskumu alebo diplomky či paperu v procese prípravy. Sama som mala veľké problémy sa - najmä bezprostredne pred akciou - odhodlať trošku "vyjsť s kožou na trh" na akcii daného formátu, ale prínos tohto takpovediac debutu na zahraničnej konferencii bol obrovský.

Dúfam v záplavu študentov z FSS MU na CEU Grad Conf 2010 - možno budúci rok MU na CEU začnú registrovať a účastníci odtiaľto nebudú musieť nosiť menovky s názvom inštitúcie: Masaryk University Prague. :-)

Žádné komentáře: