úterý 16. června 2009

Publish or perish

Jak bylo zřejmé již z posledního publikačního okénka, na blogu Politica Mundi se můžete setkávat s osobními názory a postřehy autorů, kteří se velmi aktivně účastní na tuzemské odborné publikační scéně.
Mezinárodní vztahy 2/2009 jistou prominenci okruhu PM potvrzují.

Do nejprestižnější kolonky "Stati" přispěl Lukáš Hoder pojednáním o vlivu neokonzervativců na tvorbu zahraničněpolitické strategie George W. Bushe (Architekti Bushovy doktríny) a Tom Šmíd s Vladimírem "Voloďou" Vaďurou "Konzultací" s titulem Teoretické vymezení a konceptualizace fenoménu slabých a selhávajích států.

Petr Vilímek recenzoval knihu s názvem Úpadek amerického federalismu.

Za zmínku stojí i úspěch magisterské studentky FSS Kataríny Šipulové, jejíž článek o postkonfliktní konsolidaci a rekonciliaci ve Rwandě a Sierra Leone byl zařazen do kategorie Stati a můžete si jej přečíst tu.

Marek Čejka pravidelně publikuje v českých předních listech, zejména v přílohách pro náročnější čtenáře, text níže na blogu o íránských volbách jste si například mohli přečíst v dnešních Lidovkách.

Martin Hrabálek usilovně pracuje na dokončení kapitol o Venezuele a Kolumbii do své nové knihy.

Já jsem spolu s doc. Holzerem vypracoval kapitolu do publikace 60 Years of the UDHR in Europe týkající se "života" Všeobecné deklarace lidských práv v České republice. Kniha vyšla pod editorským vedením Markku Suksiho a Vinodha Jaichanda u známého právnického nakladatelství Intersentia. Za pouhých 79 euro můžete knihu koupit na této adrese, čímž zároveň přispějete na dobrou věc - všichni autoři se vzdali honorářů ve prospěch veřejného blaha.

Žádné komentáře: