čtvrtek 23. září 2010

Mezinárodní vztahy 3/2010

Nové číslo Mezinárodních vztahů je "brněnské". Z dvanácti autorů jich osm studovalo, studuje nebo učí na Masarykově univerzitě. A co ostatní? Nepublikují nebo publikují v jiných (lepších?) časopisech? K tématu viz i debatu na stránkách CEPSR zde, zde a zde.

Aktuální číslo MV obsahuje článek od Markéty Pitrové a Radany Kubové o lobbingu v EU, text o asijském pojetí lidských práv nebo recenzní esej k dílu Johna Rawlse. Mezi autory je i Andrea Baršová se statí ke vztahu Rady Evropy a Evropského fóra Romů a Travellerů, kterou je možné shlédnout zde.

V MV najdete i recenze od Tomáše Profanta (rozvojová pomoc), Hedviky Koďouskové (energetika Indie) a Kataríny Šipulové a Lenky Lakotové z Centra pro lidská práva a demokratizaci, které recenzují poslední knihu od Veroniky Bílkové.

Žádné komentáře: