neděle 16. ledna 2011

Energetická politika EU po Lisabonské smlouvě

Na webu Global Politics vyšel článek Filipa Černocha hodnotící změny, které se v Energetické politice EU udály v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Základním cílem textu je přitom posoudit, do jaké míry došlo s vytvořením zvláštní kapitoly Energetika a začleněním energetiky mezi Sdílené pravomoci k reálnému posunu v komunitarizaci dané oblasti, případně jakým směrem bude vývoj této problematiky směřovat.
Text najdete zde.

Žádné komentáře: