sobota 5. února 2011

Největší polistopadový výsměch?

O podobném případu se Kafkovi ani nesnilo. Kdyby celá soudní tahanice nebyla natolik smutná, tak se nad její směšností křením i ve spánku. Jen doufám, že podobným způsobem nefunguje česká justice častěji. Bývalí studenti architektury se musejí omluvit někdejšímu předsedovi základní organizace KSČ a jejich učiteli Janu Snášelovi za to, že jej křivě nařkli z demagogického, arogantního a kariéristického vystupování. Ještě horší než samotné rozhodnutí je procesní stránka věci. Čtenáře bych poprosil alespoň o přečtení následujícího odstavce, kterému se až nechce věřit.
První Snášelovu žalobu v únoru 1992 Městský soud (MS) v Brně zamítl, ale v září 1993 Krajský soud (KS) rozsudek zrušil. V květnu 1995 MS žalobu opět zamítá, v únoru 1997 KS zamítnutí opět ruší. V červnu 1997 MS potřetí žalobu zamítá, v listopadu 1999 KS tentokrát rozhodnutí MS mění a žalobě vyhovuje. Dovolání k Nejvyššímu soudu (NS) dopadlo pro ex-studenty dobře a NS v září 2001 rozsudek KS zrušil. KS ale v květnu 2002 žalobě znovu vyhověl a na další dovolání reagoval NS v prosinci 2002 zrušením rozsudku jak KS, tak MS a vrácením věci k MS. Dovolací soud vyžadoval všestranné doplnění dokazování, jako důvod pro zrušení předchozích rozsudků uvedl, že KS dospěl k odlišnému skutkovému zjištění oproti MS, ačkoliv důkazy neopakoval. V dubnu 2003 MS připustil vstup vedlejšího účastníka do řízení na straně žalovaných, KS však v červnu 2003 usnesení zrušil. MS v červenci 2003 vstup vedlejšího účastníka nepřipustil, KS to v srpnu 2003 potvrdil a v prosinci 2003 ústavní stížnosti vedlejšího účastníka nevyhověl Ústavní soud (ÚS). MS v červnu 2004 žalobě v meritu vyhověl. Jenže v prosinci 2004 rozhodoval ÚS o ústavní stížnosti ohledně nepřipuštění vedlejšího účastníka, ale tentokrát ze strany samotných žalovaných, nikoliv ze strany nepřipuštěného vedlejšího účastníka. ÚS usnesení MS a KS o nepřipuštění zrušil. KS pak v březnu 2005 zrušil rozsudek MS z června 2004. Vstupu vedlejšího účastníka bylo následně vyhověno a u MS také došlo k všestrannému doplnění dokazování.
O co v případu jde - v lednu 1990 vyjádřili studenti učiteli na architektuře a komunistickému funkcionáři J. Snášelovi nedůvěru a na listině, která jeho vystupování označovala za demagogické, arogantní a kariéristické, se skvěly tři podpisy pozdějších žalovaných. Ti ale zastupovali větší studentskou obec, k čemuž soud odmítal přihlížet. Žalobce tvrdil, že listina je způsobilá poškodit jeho občanskou čest a způsobila mu občanskou a zdravotní újmu.
V prosinci 2010 MS žalobci vyhověl a nařídil žalovaným doručit omluvný dopis žalobci a rovněž VUT a k tomu nahradit náklady řízení ve výši bezmála 38 tisíc Kč. Rozsudku předcházelo doplnění dokazování, které obsahuje třeba i tuto perličku: "Z listinných důkazů byly nově k důkazu provedeny fotokopie ze Všeobecné encyklopedie v osmi svazcích od vydavatelství Diderot, které se týkají encyklopedických hesel arogance, demagog, demagogie, kariéra a kariérista." Jan Snášel za svého působení na VUT například zakázal na jaře 1989 jedné studentce nosit křížek, protože představuje jiný světonázor, než je na fakultě zastáván, a v listopadu 1989 studentům vyhrožoval, že jestli budou stávkovat, tak na škole skončili a poukázal na rok 1968. Po revoluci předseda ZO KSČ Snášel dostal z VUT výpověď, kterou ale úspěšně napadl u soudu. Nebudu příspěvek zbytečně dál natahovat, MS Snášelovi vyhověl a studenti by se měli omluvit. Jenže ti se nechtějí vzdát a případ se potáhne dál, až snad konečně meritorně skončí u ÚS.
V rozsudku je pár chyb a časových nepřesností, ale to je docela jedno. Důležitější je věta, kterou MS vyřkl: "Je třeba vždy pečlivě zkoumat konkrétní jednání toho kterého jednotlivce a neposuzovat jeho osobnostní charakteristiku pouze z důvodu příslušnosti k určité politické skupině nebo jeho funkčnímu zařazení v určité politické skupině. " Svůj názor psát nebudu (snad jen, že advokát žalovaných dle mě nepředvedl nejlepší výkon), tohle bych stejně nepřekonal.

2 komentáře:

Helena řekl(a)...

Skvělý příspěvek, kauza tragická.. k té se dá sotva něco říci, už jen samotná délka řízení je výsměchem jakémukoli právu na spravedlivé řízení..

Helena Bončková

MarianBelko řekl(a)...

Tak, tento pripad vyvolava zvlastne pocity uz roky...
Osobne ale za "najvacsi polistopadovy vysmech" povaujem velmi aktualne ine rozhodnutie (aj ked v uplne inych konotaciach): http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/soud-odmitl-zapsat-nadacni-fond-proti-korupci-financnika-janecka