pátek 1. dubna 2011

Call for Papers: Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních práv ústavními soudy

Centrum pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU připravuje odborný seminář na téma „Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních práv ústavními soudy". Seminář se bude konat 21. dubna 2011 na půdě Právnické fakulty MU v Brně. Jestli se rozhodnete prezentovat vlastní příspěvek na níže uvedená témata, zašlete prosím krátkou anotaci na e-mailovou adresu lidskaprava@iips.cz do 14. dubna 2011. Příspěvky by měly mít délku cca. 15 minut.

Uvítáme příspěvky na následující témata:

- Je přístup ústavních soudů k těmto právům srovnatelný s přístupem k základním lidským právům (v užším slova smyslu)?
- Do jaké míry pronikají v této oblasti do judikatury ústavních soudů doktríny jako self-restraint, political question apod.?
- Nakolik je pro přístup soudů v této věci určující vůle ústavodárce a nakolik se soudy pouštějí na tenký led dotváření práva v této oblasti?
- Lze aplikovat princip proporcionality či je rozhodování vedeno jinými principy (např. toliko ochrana jádra práv)?
- Jaká je role lidské důstojnosti?
- Je přístup různých ústavních soudů srovnatelný či je tato problematika výrazně ovlivněna národními specifiky (zejména pokud jde o ústavní soudy, jež operují v systému, v němž jsou sociální práva v ústavě zakotvena)?


Nebráníme se přirozeně ani konkrétním případovým studiím či příspěvkům na další příbuzná témata. V případě jakéhokoli dotazu se rovněž prosím obraťte na výše uvedenou e-mailovou adresu. Vřelé pozvání platí i pro případ, že se rozhodnete konference zúčastnit bez vlastního příspěvku.

Žádné komentáře: