úterý 5. dubna 2011

Vyšel březnový Bulletin Centra pro lidská práva

Březnový Bulletin je nabitý články, aktualitami, recenzí knihy o ESLP, rozhovorem s australskou studentkou práv, zprávou z mexické konference a tentokrát obsahuje i nikoliv jednoduché grafy. V titulním článku, jehož autorem je Hubert Smekal, v současné době Fulbrightův stipendista na prestižní UC Berkeley v USA, je rozebírán rozsudek Soudního dvora EU v případu Test-Achats. Tento judikát o diskriminaci dle pohlaví v pojišťovnictví byl v českém tisku nepřesně rozebírán a Hubert Smekal tak vyvrací mýty s rozsudkem spojených.

V březnovém Bulletinu najdete kromě tradičních rubrik a zmíněné recenze, rozhovoru či zprávy Ladislava Vyhnánka z mexické konference také přehled aktuálních lidskoprávních publikací v českém odborném tisku. Bulletin si můžete prohlédnout zde.

Žádné komentáře: