čtvrtek 9. února 2012

KONFERENCE K 20. VÝROČÍ RATIFIKACE ÚMLUVY O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD

POŘADATELÉ: Česká společnost pro evropské a srovnávací právo a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
DATUM: Pátek, 25. května 2012, 9:30 hod – 17:30 hod
MÍSTO: Velký sál Ministerstva zahraničních věcí, Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha

V roce 2009 uplynulo 60 let od založení Rady Evropy a 50 let od vytvoření Evropského soudu pro lidská práva. O rok později oslavila šedesátiny Úmluva o ochraně lidských práva a základních svobod. Česká republika sice nestála u jejího zrodu, v březnu 2012 tomu však bude již 20 let, co uložením ratifikačních listin se i tehdejší Česká a Slovenská Federativní republika stala smluvní stranou Úmluvy. Dvě desetiletí představují nepochybně dostatečně dlouhou dobu, aby stálo za to zavzpomínat na počátky, zhodnotit toto období z různých úhlů a zamyslet se i nad některými obtížemi, které „život s Úmluvou“ přináší z pohledu českých orgánů. 

PROGRAM:
9:30 ÚVODNÍ SLOVO: 
Tomáš Boček, velvyslanec ČR při Radě Evropy
KŘEST KOMENTÁŘE K ÚMLUVĚ: 
Helena Válková, šéfredaktorka nakladatelství C. H. Beck
10:00 PANEL 1: PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K ÚMLUVĚ A PRVNÍ LÉTA – VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ
Moderuje: Jan Kratochvíl, kancelář Evropského soudu pro lidská práva 
Průběh přistoupení k Úmluvě - Jiří Malenovský, soudce Soudního dvora Evropské unie (bývalý stálý představitel ČR u Rady Evropy)
Fungování „starého“ Evropského soudu pro lidská práva - Karel Jungwiert, soudce Evropského soudu pro lidská práva od roku 1993
Fungování bývalé Evropské komise pro lidská práva  - Jiří Mucha, soudce Ústavního soudu (člen Evropské komise pro lidská práva v letech 1993-1998)
Zastupování ČR v řízení před orgány Úmluvy - Jana Wurstová, Česká advokátní komora (bývalá ředitelka mezinárodního odboru Ministerstva spravedlnosti)

Diskuse [… přestávka na oběd … ]

13:30 PANEL 2: ČESKÁ REPUBLIKA PŘED EVROPSKÝM SOUDEM PRO LIDSKÁ PRÁVA – BILANCE PRVNÍCH DVACETI LET
Moderuje: Jiří Kmec, kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva 
Pohled ze strany vlády  - Vít A. Schorm, vládní zmocněnec ČR před Evropským soudem pro lidská práva 
Pohled ze strany stěžovatelů - David Strupek, advokát
Pohled ze strany nevládních organizací - Barbora Bukovská, Article 19 
Pohled zevnitř Evropského soudu pro lidská práva - Eva Hubálková, kancelář Evropského soudu pro lidská práva 

Diskuse [ … přestávka na kávu … ]

15:30 PANEL 3: IMPLEMENTACE EVROPSKÉ ÚMLUVY A JUDIKATURY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA ČESKÝMI ORGÁNY
Moderuje: Michal Bobek, Institute of European and Comparative Law, University of Oxford Faculty of Law 
Pohled Ústavního soudu - Ivo Pospíšil, vedoucí analytického oddělení Ústavního soudu 
Pohled obecných soudů  - Pavel Simon, soudce, Nejvyšší soud a Jakub Camrda, soudce, Nejvyšší správní soud
Pohled zákonodárce - Jan Kysela, Kancelář Senátu PČR a Právnická fakulta UK
Pohled správních orgánů - Jitka Morávková, Odbor všeobecné správy, Ministerstvo vnitra

Diskuse

17:00 SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÉ SLOVO
Jan M. Passer, předseda České společnosti pro evropské a srovnávací právo, soudce Nejvyššího správního soudu
***
REGISTRACE:
Konferenci je otevřena všem. Je však nezbytné se registrovat, a to nejpozději do 1. května 2012 na emailové adrese: 20letumluvy(zavinac)gmail.com
Při registraci uveďte prosím Vaše jméno a místo profesního působení.

Žádné komentáře: