pátek 24. února 2012

Q a Q v rytmu valčíku

Díky finančnímu krytí od FSS jsem se mohl minulý týden zúčastnit zimní metodologické školy ECPR ve Vídni. Konkrétně jsem zvolil kurs Mixed Methods Research and Designs, který vedl Manfred Max Bergman, co-editor prestižního Journal of Mixed Methods Research (impakt faktor 2.22). Na to, že se vybíralo z docela široké nabídky, jsem to trefil výborně, Bergman je vynikající učitel, ani po týdnu intenzivního přednášení se neomrzel. Má za sebou řádku větších projektů, takže výklad propojoval s vlastními zkušenostmi a tipy. MM Bergman učil třeba v Cambridge, nyní působí v Basileji, a pokud budete mít možnost jeho jakýkoliv kurs navštívit, neváhejte. Jak jsem již předestřel, osobně jsem byl s kvalitou kurzu velmi spokojen, úroveň Advanced šla s trochou nasazení zvládat, na rozdíl od jiných kurzů jsme neměli ani nikterak extenzivní reading list. V zásadě jsem se dozvěděl, jaké možnosti a nástrahy vás čekají při kombinaci kvalitativního a kvantitativního přístupu. Ve Vídni byla i řádka kolegů z FSS, někteří ze svých kurzů zrovna odvázaní nebyli, od mých spolustudujících jsem slyšel stesky třeba nad kurzem věnovaným programu STATA. Výtky se obecně týkaly úrovně angličtiny vyučujícího, pomalosti probírané látky či přílišné povšechnosti. Na letní ECPR škole v Lublani bývá paleta předmětů ještě rozmanitější, proto při výběru doporučuji dobře zvážit, kdo kurs vede a jakou náplň má. 
Pár osobních zkušeností a postřehů - překvapila mě genderová nerovnováha v našem kursu, jenž sestával z 12 žen a jen 2 mužů. Oborová skladba účastníků se docela lišila, předmětu se účastnilo překvapivě dost socioložek, s čímž souvisela i různorodost metodologické připravenosti. Například velmi kvantitativně (ale i kvali) pokročile se jevily doktorandky z Nizozemska, a to až s pravidelností přírodního zákona. Zajímavé bylo též sledovat, jak jsou účastníci motivovaní a zapálení. Kurz měl být původně hodinu a půl dopoledne v učebně a hodinu a půl odpoledne v PC laboratoři. Prof. Bergman ale hned na začátku prohlásil, že témat k pokrytí je více než dost, že dopoledne bude probírat dvě hodiny, bez přestávky. Po prvním dni se třída domluvila, že by odpoledne ráda začínala o půl hodiny dřív, takže ze tří hodin denně se rázem staly čtyři. Jak jsem předeslal, ani taková nálož nenudila. Snad jen doplním, že se přednášelo bez powerpointu...

Žádné komentáře: