úterý 19. února 2013

Výsledky soutěže "Volby a politický marketing"

Časopis Global Politics ve spolupráci s PMG-CEE a pod záštitou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlásil na podzim soutěž o nejlepší studentský odborný text na téma: „Volby a politický marketing“. Byly vybrány tři vítězné práce:

Fidži: Neúspěšný případ volebního inženýrství (Ivan Jarabinský) - autor zkoumá reálný dopad volební reformy na volby do Sněmovny reprezentantů na Fidži z roku 1997, respektive zda reforma splňuje účel, ke kterému byla navržena. Z analýzy pak vyplývá, že se jedná o silně problematickou reformu volebního systému, jejíž přijetí nemělo požadovaný efekt.

Možnosti a limity reformy volebního systému do PS PČR z roku 2008 (David Kopecký) - jsou představeny tři hlavní zvažované varianty reformy z roku 2008 a analyzovány jejich možné účinky na český stranický systém. V rámci práce pak autor na základě vlastních výpočtů prezentuje volební model pro každou z variant, který pracuje s daty z posledních voleb do PS PČR. Dané výsledky jsou poté diskutovány ve světle předložených teoretických východisek.

Aspekty úspěšného brandu – případová studie TOP 09 v letech 2009–2011 (Jan Hejtmánek) - text se zaměřuje na posouzení úspěšnosti brandu politické strany TOP 09 a dle předloženého teoretického rámce shledává, že si TOP 09 v období od svého vzniku v roce 2009 do prosince 2011 poradila velmi dobře se všemi aspekty a výzvami budování nové politické značky.

Žádné komentáře: