pátek 2. července 2010

The US-Russian security 'reset'

V časopise European Security vyšel text od autorů z pražského ÚMV nazvaný The US-Russian security 'reset': implications for Central-Eastern Europe and Germany. Nik Hynek, Vit Stritecky, Vladimír Handl a Michal Kořan zkoumají změny v americké zahraniční politice za Obamy a jejich vliv na země střední Evropy a Německa. Text by měl být v blízké budoucnosti přístupný z databází.

Žádné komentáře: