středa 21. července 2010

Radana Kubová: Lobbing v Antverpách

Zájmové skupiny, lobbing a jeho regulace prozatím nepatří v české a příliš ani v evropské politologické obci k důkladněji zkoumaným tématům. Začíná se ale blýskat na lepší časy. Když jsem po zadání výše uvedených hesel „vygooglovala“ odkaz na letní školu zaměřenou na problematiku zájmových skupin pořádanou Fakultou politických a sociálních věd Univerzity v Antverpách, rozhodla jsem se nepropásnout tuto jedinečnou příležitost a podala si na ni přihlášku.


Program letní školy byl rozplánován do pěti výukových dnů. Dopoledne probíhaly přednášky a semináře, na něž bylo potřeba dopředu nastudovat dva silnější readery studijních textů. První ročník letní školy (2010) byl tematicky zaměřen na mobilizační proces a společenství zájmových skupin. Jako lektoři vystoupili Jan Beyers s úvodem do problematiky zájmových skupin a reprezentace zájmů v liberálních demokraciích, David Lowery k populační ekologii zájmových skupin a její dynamice (s důrazem na americké zájmové skupiny), William Maloney k problematice mobilizace, kolektivní akce, vnější a vnitřní organizace a profesionalizace zájmových skupin (s důrazem na evropské zájmové skupiny) a konečně Joost Berkhout k problematice mapování populací zájmových skupin v EU. Nutno však podotknout, že americká vědecká obec se prezentovala mnohem sebevědoměji, což zřejmě souvisí s delší tradicí výzkumu na tomto poli.


Praktickou třešinku na pomyslném dortu teorií z přednášek představovala jednodenní návštěva Bruselu, která byla pro mě osobně, vzhledem k mému zaměření, asi nejzajímavějším bodem na programu letní školy. Konkrétně jsme absolvovali kulatý stůl v Evropském parlamentu se zástupci lobbistů, Pieterem Bouwenem, Erikem Weseliusem (ALTER-EU), setkání s Gérardem Legrisem (Generální sekretariát Evropské komise), který má na starost otázky transparentnosti a vztahy se zájmovými skupinami včetně Rejstříku zástupců zájmových skupin, a nakonec diskuzi s konzultanty a lobbisty z Weber and Shandwick, kteří nás, v rámci možností, nechali nahlédnout pod pokličku toho, co obnáší každodenní práce bruselského lobbisty – včetně naprosto precizních komunikačních schopností. Srovnám-li s již absolvovanými diskuzemi v institucích EU, mohu vyjádřit spokojenost nad volbou diskutujících a celkovým průběhem diskuze. Přesto mám poněkud smíšené pocity z vystoupení G. Legrise. Na obhajobu neomylného postoje EK k regulaci lobbingu si uzurpoval téměř celý vyhrazený čas, a strategicky se tak pokusil vyhnout dotazům z publika.


První ročník letní školy byl „prvním“ také v několika dalších ohledech. Letos vůbec poprvé Univerzita v Antverpách pořádala letní školy. Konkrétně tato letní škola byla také organizována jako jedna z prvních aktivit ECPR-Standing Group on Interest Group Politics, jejímž cílem je dále institucionalizovat mezinárodní vědecko-výzkumnou síť zaměřenou na zájmové skupiny. Pro možné zájemce nabízejí další plánované ročníky tato témata: letní škola v roce 2011 bude organizovaná Univerzitou ve Virginii v USA a zaměří se na strategie a politickou mobilizaci; letní škola v roce 2012 bude organizovaná Univerzitou v Agder (Kristiansand, Norsko) a bude se soustředit na vliv zájmových skupin na politickou agendu a na politické otázky.


Mé dojmy z letní školy jsou veskrze pozitivní. Pro všechny zúčastněné bylo nepochybně přínosem vytvoření sítě vzájemných kontaktů. Školu hodnotím jako obsahově velmi zajímavou a přínosnou a organizačně dobře zvládnutou. Poděkování patří prof. Janu Beyersovi za uspořádání a zorganizování letošního ročníku i za jeho osobní nasazení, dále organizátorům z hostitelské univerzity za příjemný a obohacující sociální program a rovněž mé domovské fakultě za finanční podporu, bez níž by účast na letní škole nebyla možná.


Mgr. Radana Kubová je interní doktorskou studentkou na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU. Odborně se zabývá lobbingem a zájmovými skupinami v kontextu Evropské unie a ČR.

1 komentář:

Lukáš Hoder řekl(a)...

Tak příští rok ve Virginii. :)