úterý 4. srpna 2009

nová kniha Komunistické právo

Důvodem vydání tohoto „sborníku“ byl pocit jeho editorů, že v oblasti práva nedošlo od listopadu 1989 k žádné formě sebereflexe. Byl převzat komunistický právní řád, který byl postupně novelizován. Právo vyučovaly stále stejné osoby, začasto stále stejným způsobem, stejné osoby působily v justici a dalších právních profesích. Obsahová, myšlenková i personální kontinuita s předchozím režimem, která přímo svádí k úvahám, zda se vlastně vůbec jednalo o revoluci, anebo o pouhé znuděné předání kolabující moci, také zapříčinila, že zůstaly nezodpovězeny klíčové systémové otázky.

Na tyto otázky se pak jednotlivé texty snaží odpovědět... Knihu vydal MPÚ a další informace najdete na jejím webu, kde je možné stáhnout některé kapitoly, například tu o mezinárodním právu od Pavla Molka.

Žádné komentáře: