středa 26. srpna 2009

Středeční čtení

Bjorn Lomborg nepolevuje ve svém tažení a staví se za co nejpozdější zavedení karbonových limitů, protože v současnosti by se to příliš prodražilo. Navíc navrhuje vícero alternativ: "It would be smarter to act cautiously by implementing a low carbon tax of about $0.5 per ton – about 0.5 US cent per gallon of gas or 0.1 euro-cent per litre of petrol – and increase it gradually through the century." Dále, "There are other ways to cut carbon from the atmosphere. One of these is protecting forests, since deforestation accounts for 17% of emissions." CO2 navíc není jediným plynem, způsobujícím oteplování, druhým hlavním "oteplovatelem" je metan, proto by šlo (a jednodušeji) zahájit boj s ním. A zaměřit se na "black carbon", který údajně způsobuje 40 % oteplení a třetinu arktického tání.

Amnesty International vyzvala Kanadu ke zrušení turistických víz - více v rozhovoru s ředitelkou AI ČR Dášou van der Horst.


Energetický expert Michael Lynch zpochybňuje "peak oil theory" ("theory that geological scarcity will at some point make it impossible for global petroleum production to avoid falling, heralding the end of the oil age and, potentially, economic catastrophe"). Lynch tvrdí, že "most arguments about peak oil are based on anecdotal information, vague references and ignorance of how the oil industry goes about finding fields and extracting petroleum."
Svou filipiku zakončuje odvážnou předpovědí: "Oil remains abundant, and the price will likely come down closer to the historical level of $30 a barrel as new supplies come forward in the deep waters off West Africa and Latin America, in East Africa, and perhaps in the Bakken oil shale fields of Montana and North Dakota."

Jim Webb, demokratický senátor kritizovaný zprava zleva za svou cestu do Myanmaru, označuje dosavadní sankční politiku USA a EU k Myanmaru za kontraproduktivní a navrhuje, jak by měla vypadat politika účinnější.

Wall Street Journal nevynechá sebemenší příležitost ke šťouchnutí do Obamy - další příklad - Foud Ajami z Johns Hopkins University začíná svůj článek nazvaný Obama's Summer of Discontent následovně: "So we are to have a French health-care system without a French tradition of political protest. It is odd that American liberalism, in a veritable state of insurrection during the Bush presidency, now seeks political quiescence." Politika charismatu je podle něj politikou zemí třetího světa, nikoliv USA.

Když dva píší o tom samém, ale úplně jinak - aneb Torture Papers v podání New York Times a Wall Street Journal. Marc Thiessen, speechwriter GWB, obhajobu CIA zakončuje slovy: "The CIA's interrogation practices were lawful, they were necessary, and they were effective. Reading this report, the real crime that comes to light is the Obama administration's decision to eliminate this capability and prosecute those who stopped the next attack."

Žádné komentáře: